Thăm vườn Lộc Uyển (Nguyễn Tiến Sỹ)

Nguyễn Tiến Sỹ
——————-

Theo câu kinh về thăm vườn Lộc Uyển

Như thấy bóng Ngài đang chuyển pháp luân

Năm đệ tử Kiều Trần Như quây quần nghe thuyết pháp

Truyền chân kinh ngộ giác đến xa gần.

Chầm chậm bước trên móng thành rêu phủ

Thuở suy vi trong quá khứ hiện về

Khi kinh pháp trong tay quân đạo dữ

Cõi Ta bà chưa thoát khỏi u mê!

Bóng bảo tháp vẫn giữa trời sừng sững

Mặc thời gian phủ bụi những vương triều

Câu kinh cũ mà chẳng bao giờ cũ

Muôn ngàn đời không gợn chút rong rêu!

Ai lạc bước trên đường đời trăm ngả

Ai buồn đau, ai bể khổ trầm luân

Đến bên tháp hưởng từ bi hỉ xả

Từ đài sen cao vời vợi chín tầng! 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *