Mục lục Tạp chí VHPG số 402 CHỦ ĐỀ: ÁNH SÁNG VÔ LƯỢNG

Tải file PDF

CHỦ ĐỀ: ÁNH SÁNG VÔ LƯỢNG

6. Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Từ mô hình đến xu thế thời đại (TT.TS. Thích Đức Thiện)
14. Giáo hội Phật giáo Việt Nam kế thừa lịch sử vàng son (HT. Thích Thiện Thống)
20. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Thông tin Truyền thông Phật giáo trong thời đại 4.0 (HT.TS. Thích Gia Quang)
26. Giáo dục là nền tảng quy hoạch nhân sự cho Giáo hội (HT. Thích Huệ Thông)
34. Từ tự tánh Phật A Di Đà sáng soi đến ánh sáng vô lượng Phật quốc hiện tiền (TT. Thích Phước Đạt)
40. Truyền thông xã hội và chuyển đổi số trong sứ mệnh xiển dương Phật giáo thời đại cách mạng công nghệ 4.0 (Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam)
46. Chương trình mục tiêu, phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2027) (BTTHĐTS GHPGVN)

 

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI

54. Quan hệ quốc tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời hội nhập và phát triển (NS. Thích Nữ Tâm Trí)

58. “Kỷ cương – trách nhiệm – hội nhập – phát triển” – Bốn điều kiện cần và đủ để phát triển một cá nhân cũng như một tổ chức Phật giáo trong thời hiện đại (NS. Thích Nữ Huệ Đức)

 

PHẬT GIÁO – VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG

66. Định hướng phát triển văn hóa Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn mới (TT. Thích Thọ Lạc)

78. Hướng phát triển giáo dục Phật giáo Việt Nam thời kỳ đất nước hội nhập và phát triển (Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam)

 

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ

90. Lời Phật dạy cho nữ giới trong Kinh tạng Pali (ĐĐ. Thích Tịnh Đạo)

 

GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:

Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang
NẾN QUANG MINH
CHÙA BẢO HẢI LINH THÔNG TỰ – CHỐN YÊN BÌNH GIỮ LÒNG HẠ LONG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *