Nơi ấy trời Tây (Chí Anh)

Khi ta đến với thế gian

Trên người đâu có đeo mang thứ gì

Vậy thì đến lúc ra đi

Tại sao phải tiếc những chi trong nhà

Để nguyên trả cõi Ta bà

Giản đơn, những thứ ấy là mượn, vay

Về quê ta ở trời Tây

Bạc vàng, châu báu giăng đầy đường đi

Xà cừ, mã não, lưu ly…

Hoa sen màu sắc diệu kỳ đổi thay

Trời mưa hoa xuống đêm ngày

Nhiều loài chim quý hót hay lạ thường

Hào quang soi khắp mười phương

Không đâu chướng ngại cản đường ta qua

Nơi đây có Phật Di Đà

Thanh Văn, đệ tử đều là bậc cao

Nguyện sinh sang đấy. Vì sao?

Một nơi đánh đổi được bao kiếp người

Hội cùng Thượng Thiện một nơi

Hàng ngày dạo cảnh thảnh thơi kinh hành

Cũng do tạo phúc mà thành

Chứ đâu sẵn có trời dành cho ai?

Thường xuyên tụng niệm danh Ngài

Tâm không tạp loạn, đừng sai tiếng đời

May ra khi hết duyên trời

Ngài cùng Thánh chúng dẫn mời về Tây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *