Tình sen duyên súng (Tịnh Bình)

Tịnh Bình
———————–

Cùng chung phận kiếp ao đầm

Thập phần hương sắc sen cầm phần hơn

Nào đâu ganh tị tủi hờn

Lặng thầm phận súng rập rờn nước xanh

Sen kia nghiêng nước nghiêng thành

Bụi trần chẳng lấm thanh thanh dịu dàng

Chẳng mơ đài các cao sang

Ung dung mây trắng ao làng cảnh quê

Thoạt nơi hồ biếc bùa mê

Thoạt về thành nội vân vê yếm hồng

Chữ tình chẳng bận nơi lòng

Sen tu nơi chốn nâu sồng trang nghiêm

Lặng lòng tiếng vạc kêu đêm

Thương sen bao cuộc nổi chìm sen ơi!

Cùng là nước chảy hoa rơi

Thơ ngây nàng súng buông lời ủi an

Một chiều đành phận sang ngang

Sen về lầu gác ao làng súng thôi

Trông theo dáng tím bồi hồi

Hoàng hôn bóng lẻ đơn côi một mình

Súng tàn súng nở im thinh

Chiều quê lắng đọng bóng hình chân phương

Nhìn bông súng nở vấn vương

Ăn canh bông súng nghe thương vào lòng

Từ sen thôi khép bụi hồng

Trao duyên nàng súng gánh gồng đa đoan

Nổi nênh những nước cùng non

Tình sen duyên súng sắt son đậm đà…