Ngẫm (Chu Giang Phong)

Chu Giang Phong
—————-

Những lời Phật dạy thấm tâm

Việc thiện lành ta âm thầm làm thôi

Lẽ yêu ghét mặc ở đời

Lòng tham xả bỏ ta rời sân si.

Khi mãn báo còn lại gì

Đó là tội phước được ghi rõ ràng

Lẽ đời vốn dĩ công bằng 

Luật nhân quả ta phải mang bên mình.

Chén trà thơm ngát bình minh

Ngẫm lời Phật dạy tử sinh nhẹ lòng

Tâm ta nở đóa sen hồng

Thân này là đã tịnh không giữa đời.