Vì cuộc đời quá ngắn (Bình An)

Bình An
————–

Vì cuộc đời quá ngắn

Mỏng manh như cánh chuồn

Nên trái tim chi đủ

Chứa những điều yêu thương

Vì cuộc đời quá ngắn

Mình dặn mình chữ buông

Không bận tâm vương vấn

 Những sân si vọng cuồng

Vì cuộc đời quá ngắn

Bao cay đắng muộn phiền

Đem bỏ miền hoang vắng

Đất cằn. Mầm không lên.

Vì cuộc đời quá ngắn

Nên gặp gỡ là duyên

Lấy chân thành đối đãi

Đâu cần nghĩ nhiều hơn

Vì cuộc đời quá ngắn

Mở vòng tay dịu êm

Trao  nhau niềm vui  sống

Hoa đời ngát hương thơm

Vì cuộc đời quá ngắn

Thôi lừa lọc dại khôn

Thiện lương ươm đáy mắt

Nuôi ánh nhìn xanh non.