Dưới cội Bồ đề (Nguyễn Thánh Ngã)

Nguyễn Thánh Ngã
——————

 

Xứ Ấn – 15 ngày thao thức

Quỳ giữa đạo tràng bát ngát mùi hương

Chiếc lá rơi như bàn tay vô ảnh

Từ a-tăng-kỳ kiếp gởi niềm thương

Con xúc động ngẫm ơn Ngài cao rộng

Từ bốn cửa thành đau khổ lâm ly

Đến lễ Hạ điền càng thêm mãnh liệt

Khiến tâm hồn thái tử quyết ra đi

Cao quý thay! Cuộc ra đi vĩ đại

Từ bỏ ngôi cao châu báu hơn người

Bởi trong Ngài đã khởi tâm vô lượng

Lấp lánh muôn sao và chấn động phương trời…

Trải bao cao nhân tin yêu mời gọi

Ngài vẫn chưa thôi ý chí thoát trần

Sáu năm ép xác dưới rừng già khổ hạnh

Một bát sữa dâng đường trung đạo xuất thần

Dưới cội Bồ đề ánh hào quang chiếu sáng

Dẫn dắt chúng sanh ra khỏi luân hồi

Con có duyên gì mà được quỳ chiêm ngắm

Hình ảnh Ngài thuở thành đạo tinh khôi…