Thả dòng lục bát vào xuân (Nguyễn An Bình)

Nguyễn An Bình
———–

Giêng hai thả nắng qua đồng

Ta thương con sáo qua sông lụy đò

Khi thèm điên điển mắm kho

Quê người bậu chắc khó lo chu toàn.

Ngại chi một chuyến đò ngang

Để ta xa bậu đồng làng càng xa

Kiến leo đỏ ngọn trâm già

Sợ mưa bong bóng đường xa lên chiều.

Nhà ai nhả khói đìu hiu

Vàng mùa hoa cải chắt chiu phận người

Bốn mùa nắng bụi rong chơi

Bậu thương nhớ mẹ đất trời cũng mong.

Thả bè trôi lạc giữa dòng

Tội con cá lội long đong sông dài

Cái xanh bẹ trắng thương hoài

Mướp ơi thắp nắng cho dài khổ qua.

Bậu đừng dõi mắt trông nhà

Chiều ba mươi tết có là xuân chưa

Thả dòng lục bát theo mưa

Chờ ba ngày tết ta đưa bậu về.