Bóng tùng mùa xuân (Nguyễn Thánh Ngã)

Nguyễn Thánh Ngã
———–

Mùa xuân về lễ Phật

Dưới cội tùng tỏa bóng trăm năm

Tiếng suối reo như tiếng kinh rằm

Đá thiền tụng đôi dòng róc rách

Sóng lá kim giở từng trang sách

Ngọn viết lên trời mây trắng tâm nguyên

Giữa núi cao vách đá thiên niên

Thân chính trực gởi cùng vũ trụ

Hồn trượng phu bóng tùng cổ thụ

Chốn tôn nghiêm trầm mặc hư không

Trong gió thanh vọng tiếng chuông đồng

Hương giải thoát giữa núi non hùng vĩ

Kìa những tịnh xá

Những thiền am huyền bí

Bạn với lão tùng

Duyên kết trúc mai

Dù thời gian lẽ sinh tồn khắc nghiệt

Bóng tùng che

Và con đường bất tuyệt

Dẫn lối cuộc đời

Tìm dấu tích Thế Tôn

Nơi linh thiêng mạng mạch suối nguồn

Những mùa xuân nở hoa chiêm bái….

Cửa thiền 

Nơi vượt qua khổ hải

Những mùa mưa vàng sắc áo Như Lai…