Nơi cửa thiền xuân sang (Lê Đức Đồng)

Lê Đức Đồng
————-

Nụ chồi xanh bật dậy

Thế nơi chiếc lá vàng.

Nắng tỏa màu ấm áp

Nơi cửa thiền xuân sang…

Vạn vật thảy diệu kỳ

Có sinh rồi có diệt.

Riêng tấm lòng từ bi

Mãi mãi còn với Tết…

Hoa sứ rụng bên thềm

Vẫn lừng hương thơm dậy!

Khi về gốc cội nguồn

Hồn trong veo biết mấy…

Lộc nảy cành mơn mởn

Loang loáng màu thiên nhiên.

Chim chuyền cành mê mải

Xuân sang nơi cửa thiền…

Nụ thành hoa, thành trái

Bắt đầu từ mùa xuân.

Lòng bao dung, đức độ

Từ những điều thiết thân…

Dâng một nén hương trầm

Gởi cửa thiền chút vọng.

Ngỡ hương lành cuộc sống

Cầm tay mình đơm hoa…