Thiền xuân (Kim Loan)

Kim Loan
———-

Hiên chùa ướt đẫm sương đêm  

Một nhành mai nở bên thềm Phật môn 

Xuân về theo nén trầm thơm 

Chảy vào nhân thế như cơn gió lành 

Qua rồi giấc mộng tuổi xanh 

Một hôm tỉnh giấc bên cành hoa sen 

Sư ông thiền tọa thật hiền 

Chuông chùa vọng tiếng bình yên đất trời 

Tâm xuân ngự ở muôn nơi 

Mở lòng bỗng thấy nụ cười Như Lai 

Cõi thiền xuân bước khoan thai 

Ưu tư xin gửi hình hài mây bay.