Lên chùa lễ tạ (Chí Anh)

Chí Anh
——-

Sáng nay, trời lất phất mưa

Con về lễ tạ nơi chùa quê hương

Xa nghe tiếng mõ, tiếng chuông

Khiến lòng cứ thấy vấn vương lạ kỳ

Nhẹ nhàng mỗi bước chân đi

Sợ làm động chốn từ bi Phật đài

Dâng lên lễ vật kính ngài

Cúi đầu sám hối trần ai lỗi lầm.

Nguyện cầu Tam Bảo chứng tâm

Giàu, nghèo xin nguyện mỗi năm đôi lần

Đầu năm, con đến cầu an

Cuối năm, lễ tạ tri ân quý ngài.

Trần gian lắm tội đúng sai

Vô minh là bởi đám mây che mờ

Con từ vô thỉ đến giờ

Chẳng hay có Phật độ trì cho con

Suốt đời con vẫn thầm mong

Chỉ xin ngài rủ tấm lòng từ bi.