Khẽ khàng (Tâm Trung)

Tâm Trung
————–

Khẽ khàng nụ hoa hàm tiếu

Sớm mai e ấp bên thềm

Gió xuân mơn man lay động

Nở bùng năm cánh vàng mai

Khẽ khàng chân sen guốc mộc

Lên chùa xin lộc đầu năm

“Nam mô A di đà Phật!”

Câu chào rộn rã tháng giêng

Khẽ khàng tay chắp búp sen

Dâng người thắm tình vị đạo

Sân chùa bước chân thiền dạo

Ngày xuân hỷ lạc an nhiên

Khẽ khàng lời kinh bát nhã

Hòa theo nhịp mõ tiếng chuông

Giới định huệ hương giải thoát

Ưu sầu phiền não xả buông

Dịu dàng tà áo dài lam

Bên hiên ngôi chùa sen trắng

Khẽ khàng nụ cười tươi thắm

Ngát hương đức hạnh Ưu đàm!