Ánh sáng nhiệm màu (Nguyễn Thánh Ngã)

Nguyễn Thánh Ngã
————–

Nhớ gì từ thuở lên ba

Một vầng trăng hiện, một tà áo nâu

Lên chùa mẹ dắt theo sau

Tiếng chuông đã thức từ lâu. Đêm dài

Chấp tay con kính lễ Ngài

Con từ hạt bụi hình hài trôi lăn

Qua vô lượng kiếp nhọc nhằn

Bến bờ đau khổ vẫn trằn trọc đêm

Mặt trời ngỡ mọc bên thềm

Xua tan khoảng tối sau rèm biếc xanh

Những tia nắng rọi mong manh

Đã làm vỡ lớp âm thanh phủ mờ…

Nhận ra từ thuở sơ cơ

Chút duyên hạnh ngộ mấy tờ tâm kinh

Tưởng rằng mây nước lung linh

Đâu hay vẫn cõi thất tình chìm sâu

Một hôm ánh sáng nhiệm màu

Đã soi thấu những bể dâu cuộc người

Ngài là trí tuệ siêu vời

Mở ra cánh cửa chân trời nghìn năm

Cả đời con ngỡ tối tăm

Bỗng nhiên từ cuối đường hầm bước lên

Ngộ ra tâm Phật là sen

Cúi đầu trong giấc bùn đen con quỳ

Chấp tay lạy Đức Mâu Ni

Đã trao chánh pháp từ bi cho đời

Ơn Phật thường chiếu nơi nơi

Muôn loài thoát khỏi luân hồi tử sinh…