CHẠM ĐỜI (Khánh Hạ)

Khánh Hạ
————

Chạm đời một thức vô ngần

Miền am tự tại tần ngần lắng trôi

Sắc trần năm uẩn tan phôi

Tìm ta trong cõi luân hồi lặng trong.

Xưa nay dâu bể sương phong

Mắc quàng mấy cỗi long đong khổ sầu

Lệ đời tuôn đổ ao sâu

Khói mê giả tạm oằn đau bóng trầm.

Chạm đời một giấc xa xăm

Trăm năm ngồi lại dấu thầm lặng buông

Kiếp người trong cõi mây nguồn

Duềnh bao thác đổ mưa tuôn phũ phàng.

Chạm mình muôn nẻo trái ngang

Tìm nơi thân ngã rõ ràng tịch nhiên

Kinh ngôn pháp diệu trăng thiền

Chảy trong tiềm thức an yên bóng mình.