Lặng (Tịnh Bình)

Tịnh Bình
———–

Thấy miên man ý niệm

Như dòng chảy chẳng ngừng

Tắt lao xao cơn gió

Sao hồ tâm chưa ngưng ?

Xốn xang hạt bụi nhỏ

Bay về đâu lưng chừng

Con đường pha lê trắng

Ngại ngần một dấu chân

Cửa tùng đôi cánh mở

Vô môn bặt lối vào

Một ngày bừng tỉnh ngộ

Càng thấp lại càng cao

Đưa tâm vào tĩnh lặng

Hơi thở yên giấc thiền

Mắt lá vờ say ngủ

Khép hờ một tiếng chim…