Hoa hạnh phúc (Kim Loan)

Kim Loan
————-

Lên chùa con hỏi Phật 

Hạnh phúc đến từ đâu? 

Sư thầy vận áo nâu 

Nhặt lá rơi trên đất 

Sân chùa mưa lất phất 

Thầy vẫn nhặt bình yên 

Những chiếc lá ưu phiền 

Trên mảnh tâm dục vọng 

Rồi đốt đi phiền não 

Nỗi buồn biến thành tro

Đem tro bón hoa đời

Tốt tươi mầm hạnh phúc. 

Hạnh phúc là gạn đục

Hạnh phúc là khơi trong 

Hạnh phúc là buông bỏ 

Những tham cầu viển vong

Con giật mình tỉnh mộng

Hạnh phúc chẳng đâu xa 

Hạnh phúc khi lòng ta

Nở đóa hoa diệu ngộ!