Đạo (Huy Linh)

  Huy Linh
—————

Nhớ ngày sáo thổi triền đê

con trâu nhai sợi nắng quê tần ngần

cào cào khoe áo tứ thân

củ khoai mót được từ mầm đất khô

Thênh thang một gánh cơ đồ

con về tìm lại cánh cò đồng quê

nón mê tất tả nón mê

lưng bà như thể ngọn tre đầu làng

hạt na nhịp phách hát xoan

chè xanh đựng ánh trăng vàng trước sân

thanh cao trong chốn thanh bần

dạy cho con cháu hiếu nhân một đời

Chữ nho ông viết xong rồi

đức, trung, trí, dũng… đỏ ngời án thư

áo the khăn xếp nhu từ

nhang trầm kể chuyện kinh sư la đà

thành hoàng ngự miếu cây đa

khôi nguyên võng lọng hiển hoa về làng

khói lam hòa với khói nhang

hồn quê ấy tựa rồng vàng bay lên

Chuông chùa độ lượng vô biên

ru con bước cả vào miền vô vi

đạo gia trong cõi từ bi

nam hà ắt hẳn thái trì thịnh hung

Hoa đèn lặng gió rưng rưng

hàng cau vừa trổ một buồng trăng non

bà về với cội với nguồn

ông giờ cũng hóa phù vân ngang trời

con về trầu héo trong cơi

hỡi ôi tóc mẹ trắng đồi cỏ lau!