Mục lục Tạp chí VHPG số 406 CHỦ ĐỀ: DUY TUỆ THỊ NGHIỆP


TẢI FILE PDF

CHỦ ĐỀ: DUY TUỆ THỊ NGHIỆP

6. Trí tuệ là yếu tố tiên quyết của người xuất gia (Tỳ kheo Ni Thích Nữ Chơn Khương)
10. Tuệ giác: Ánh sáng và con dao (Võ Quốc Việt)
16. Quan điểm Duy tuệ thị nghiệp trong Đạo Phật và ý nghĩa trong xã hội Việt Nam hiện nay (Phạm Thị Kiên)
24. Sự cần thiết của việc nhận thức đúng về Đức Phật (NCS. Lê Tấn Lộc)

 

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI

32. Công đức Tổ Phi Lai Chí Thiền trong phong trào chấn hưng Phật giáo miền Nam (HT. Thích Thiện Nhơn)

38. Tổ Chí Thiền – Tinh thần nhập thế qua thế hệ kế thừa (HT.TS. Thích Huệ Thông)

50. Công nghiệp hoằng pháp của Tổ Chí Thiền đối với công cuộc chấn hưng Phật giáo Việt Nam (TT.TS. Thích Phước Đạt)

60. Đóng góp của HT. Như Hiển Chí Thiền cho đạo pháp và dân tộc Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX (ĐĐ. Thích Thiện Mãn)

66. Phật giáo Việt Nam trong chuyển đổi số: mấy suy nghĩ và kiến nghị (TT.TS. Thích Minh Nhẫn)

 

PHẬT GIÁO – VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG

72. Tổ đình Phi Lai: Huyền tích, Phật tích và di tích kiến trúc văn hoá độc đáo (ĐĐ.TS. Thích Minh Ân)

 

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ

82. Quan niệm về A-la-hán trong Kinh điển Đại thừa Phật giáo (SC. Thích Nữ Nhuận Mỹ)

90. Tìm hiểu hạnh nguyện Bồ tát qua góc nhìn Kinh Lăng Già (SC. Thích Nữ Thanh Hảo)

 

GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:

Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang
NẾN QUANG MINH
CHÙA BẢO HẢI LINH THÔNG TỰ – CHỐN YÊN BÌNH GIỮ LÒNG HẠ LONG