Mục lục Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “Công đức và đạo hạnh Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền tổ đình Phi Lai: Hội tụ và lan toả”

 

TẢI FILE PDF

——————————–
KỶ YẾU
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

“Công đức và đạo hạnh Tổ sư Như Hiển Chí Thiền
Tổ đình Phi Lai: Hội tụ và lan toả”
—————–

 

4. Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Công đức và đạo hạnh của Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền Tổ đình Phi Lai: Hội tụ và lan tỏa”
10. Vai trò của Tổ đình Phi Lai và Tổ sư – Hòa thượng Thích Chí Thiền với đạo pháp và dân tộc (Phát biểu chỉ đạo) (HT.TS Thích Thiện Nhơn)
16. Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học “Công đức và đạo hạnh của Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền Tổ đình Phi Lai: Hội tụ và lan tỏa” (HT.TS Thích Huệ Thông)
20. Công đức Tổ Phi Lai Chí Thiền trong phong trào Chấn hưng Phật giáo miền Nam (HT.TS Thích Thiện Nhơn)
26. Văn tưởng niệm Hòa thượng Thích Chí Thiền (sưu tập Tạp chí Từ Bi Âm)
30. Tổ Phi Lai (Như Hiển – Chí Thiền): Tấm gương đạo đức bất phàm (HT. Thích Thiện Thống)
36. Mối liên hệ giữa tổ Thanh Kế – Huệ Đăng và tổ Như Hiển – Chí Thiền (HT. Thích Thiện Xuân)
48. Tổ Chí Thiền – Tinh thần nhập thế qua thế hệ kế thừa (HT.TS Thích Huệ Thông)
60. Vị sư tuổi dậu là cố vấn đặc biệt cho phong trào Chấn hưng Phật giáo (HT.TS Thích Đồng Bổn)
66. Tổ Chí Thiền và cuộc đời hoằng pháp lợi sanh (TT.TS Thích Minh Nhẫn)
72. Công nghiệp hoằng pháp của tổ Chí Thiền đối với công cuộc Chấn hưng Phật giáo Việt Nam (TT.TS Thích Phước Đạt)
82. Ân đức Tổ sư với các chốn Tổ thuộc Môn phong Tổ đình Phi Lai (TT.TS Thích Phước Nghiêm)
88. Bảo tồn, phát huy giá trị di sản tôn giáo trong thời kỳ hội nhập mới – những bài học kinh nghiệm từ Tổ đình Phi Lai (TS Bùi Thị Ánh Vân)
96. Phi Lai Cổ Tư – Huyền thoại và di sản (Nguyễn Tùng Thảo Chi)
104. Ẩm thủy tri nguyên (HT. Thích Thiện Đạo)
108. Tổ sư Phi Lai – Một Đại sĩ hóa thân (Tỳ kheo Thích Đức Quang)
114. Tổ đình Phi Lai – Hội tụ và lan tỏa (Lệ Huy)
120. Tổ đình Phi Lai: Huyền tích, Phật tích và di tích kiến trúc văn hoá độc đáo (ĐĐ.TS Thích Minh Ân)
126. Phi Lai Cổ Tự – Nơi xuất thân của những bậc thượng sĩ (Trung Nghĩa)
130. Tổ sư Như Hiển – một hóa thân của Bồ tát (Thích Nữ Chơn Phương Tuệ)
138. Tiểu sử Tổ sư Phi Lai hiệu Chí Thiền (1861-1933) (Trần Quê Hương)
142. Vài cảm nhận nhân Hội thảo “Công đức và đạo hạnh của Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền Tổ đình Phi Lai: Hội tụ và lan tỏa” (Sa môn Thích Giác Toàn)
146. Những đóng góp của Hòa thượng Chí Thiền: một tấm gương tỏa sáng giữa đạo và đời (TS. Nguyễn Thị Thanh Mai)
152. Thiền sư Chí Thiền – “chân tu bậc nhất” dung thông tam giáo thời cận đại (ĐĐ.ThS Thích An Nhiên)
160. Hai nhà chí sĩ họ Phan (trích từ Việt Nam Phật Giáo Sử Luận – Nguyễn Lang)
164. Trọng thể khánh thành giai đoạn 1 Tổ đình Phi Lai và tưởng niệm 86 năm Tổ sư Chí Thiền viên tịch (Đăng Huy)