Công cha như núi Thái sơn (Nguyễn Văn Cường)

Nguyễn Văn Cường
———-

Núi Thái Sơn bốn bề mây phủ

Suốt cuộc đời cha khổ vì con

Cha tôi không gánh giang sơn

Mà vai còm cõi héo mòn vì tôi…

Cha tôi sống cuộc đời đạm bạc

Với ruộng nương chất phác thật thà

Chưa từng một chuyến đi xa

Đời bao nhiêu chuyện thì cha đều tường…

Con khôn lớn – gió sương cha chịu

Cơm mỗi ngày – thừa thiếu cha lo

Sông sâu đã có cha dò

Núi cao đã có cha đo cho rồi…

Lời đầu tiên trong đời con nói

Là gọi “cha” – tiếng gọi thân thương

Bước chân tập tễnh trên đường

Là cha dìu dắt, cha cùng con đi…

Trời mùa đông lắm khi trở gió

Bệnh ho hen con khó đề phòng

Ốm đau trị mãi không xong

Ngày cha vất vả, đêm lòng cha lo…

Con đi học chữ “o” chưa biết

Học đánh vần, học viết chưa thông

Bàn tay thô ráp ruộng đồng

Nắn tay con viết từng dòng từng trang…

Trời với đất mênh mang vô tận

Chữ “công cha” ai nặn mà tròn

Cao hơn cả núi Thái Sơn

Phận con suốt kiếp ghi ơn sinh thành.