Diễn văn khai mạc Hội thảo Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (HT.Thích Như Tín)

            Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

            Nam mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch Đại Tổ Sư,

            Nam mô Minh Hải Pháp Bảo Tổ Sư tác đại chứng minh,

            Kính bạch chư Tôn Thiền Đức lãnh đạo Thiền phái, chi phái các tỉnh thành trong và ngoài nước,

            Kính thưa lãnh đạo chính quyền các cấp và địa phương, chư vị thiện tri thức và đồng bào Phật tử,

            Kính thưa chư liệt vị,

            Đạo Phật truyền vào Việt Nam hơn 20 thế kỷ, đồng hành cùng dân tộc, xây dựng Tổ quốc và phát triển đạo pháp, hoằng hóa lợi sanh. Trong thời kỳ Phật giáo hưng thịnh từ Đinh – Lê – Lý – Trần, hay những lúc pháp nạn luôn có những bậc cao tăng thạc đức đã thể hiện Bồ tát đạo hành Bồ tát hạnh, phụng đạo giúp đời như Thiền sư Vạn Hạnh, Phật hoàng Trần Nhân Tông, Bồ tát Thích Quảng Đức – vị pháp thiêu thân năm 1963…

            Thưa chư liệt vị,

            Theo lịch sử truyền thừa Phật giáo Đàng Trong, các bậc Thiền sư đã thể hiện tinh thần phụng đạo giúp đời như: Nguyên Thiều – Siêu Bạch, Thiệt Diệu – Liễu Quán, Minh Hoằng – Tử Dung, Minh Hải – Pháp Bảo, v.v… Trong đó, Thiền sư Minh Hải – Pháp Bảo đã khai sơn Tổ đình Chúc Thánh tại Hội An, Quảng Nam và xuất kệ truyền thừa cho đệ tử nối tiếp dòng Thiền Lâm Tế Chúc Thánh như sau:

            Minh Thiệt Pháp Toàn Chương

            Ấn Chơn Như Thị Đồng

            Chúc Thánh Thọ Thiên Cửu

            Kỳ Quốc Tộ Địa Trường

            Đắc Chánh Luật Vi Tông

            Tổ Đạo Giải Hạnh Thông

            Giác Hoa Bồ Đề Thọ

            Sung Mãn Nhơn Thiên Trung

            Đến nay, pháp kệ của Tổ sư Minh Hải – Pháp Bảo đã truyền tới chữ Thọ, chữ Thiên đời thứ 46, 47 tông Lâm Tế, tức thế hệ thứ 13, 14 Thiền phái Chúc Thánh. Với tinh thần và trách nhiệm được chư Tôn Đức Thiền phái tín nhiệm giao cho tôi đảm nhiệm Trưởng Ban Điều hành Thiền phái vàtổchức Hội thảo với chủ đề: Thiền phi Lâm Tế Chúc Thánh: Lịch Sử Hình Thành và Phát Triển, nhằm mục đích làm sáng tỏ công hạnh của chư vị Tổ sư để các thế hệ con cháu trong tông môn noi gương tinh tấn tu học, phụng sự nhân sinh. Đồng thời, cũng làm sáng tỏ những đóng góp của dòng Thiền Lâm Tế Chúc Thánh đối với Đạo pháp và Dân tộc Việt Nam. Để Hội thảo lần này thêm nhiều ý nghĩa, chúng tôi rất mong nhận được sựgóp ý nhiệt tình, cũng như đóng góp và bổ sung các sử liệu có liên quan đến Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh.

            Thay mặt Ban Tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội thảo.

            Kính chúc chư Tôn Đức, quý Đại biểu, quan khách cùng tăng ni Phật tử vô lượng cát tường.

            Chúc Hội thảo được thành tựu viên mãn.

            Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát