Mục lục Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Kiến trúc Phật giáo Việt Nam thống nhất trong đa dạng”

TẢI FILE PDF
———————————-

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC
“KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT TRONG ĐA DẠNG”

**********************

1. Phát biểu chào mừng triển lãm, Hội thảo khoa học (HT. Thích Thiện Nhơn)
TẢI FILE PDF

3. Diễn văn khai mạc Hội thảo khoa học (HT. Thích Thọ Lạc)
TẢI FILE PDF

7. Phát biểu khai mạc triển lãm (TS. Nguyễn Văn Đoàn)
TẢI FILE PDF

9. Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học (PGS.TS. Chu Văn Tuấn)
TẢI FILE PDF

 

CHỦ ĐỀ 1
KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG LỊCH SỬ

17. Phác dựng đôi nét về lịch sử và giá trị của Kiến trúc Phật giáo Việt Nam trong lịch sử (PGS.TS Tống Trung Tín)
TẢI FILE PDF

29. Kiến trúc chùa Tháp Phật giáo Việt Nam trong dòng chảy lịch sử (TT.TS Thích Phước Đạt)
TẢI FILE PDF

Di tích Chùa, Tháp thời Trần trên vùng biển, đảo Đông Bắc Việt Nam (TS. Nguyễn Văn Đoàn – NNC. Nguyễn Ngọc Chất)
TẢI FILE PDF

Kiến trúc Phật giáo Bắc truyền miền Bắc từ buổi đầu tiên trước phòng trào chấn hưng – Tiếp cận từ Bình Đồ và không gian thờ tự (PGS.TS Nguyễn Hồng Dương)
TẢI FILE PDF

Kiến trúc Phật giáo Việt Nam theo dòng chảy lịch sử (SC.TS Thích Nữ Tường Nghiêm)
TẢI FILE PDF

Sự dung thông giữa nghệ thuật Phật giáo Việt Nam vùng đồng bằng Bắc Bộ với văn hoá tín ngưỡng dân gian thể hiện trong Kiến trúc, Điêu khắc (ĐĐ. Thích Quảng Hoàng)
TẢI FILE PDF

Vài nét về Trung tâm Phật giáo Luy Lâu (Bắc Ninh) (Nguyễn Văn Đoàn – Lê Văn Chiến)
TẢI FILE PDF

Diễn trình kiến trúc của các ngôi chùa vùng đồng bằng Bắc Bộ (ThS. Nguyễn Thị Trang)
TẢI FILE PDF

Kiến trúc chùa thời Lý (1009 – 1225) (ThS. Lê Tuấn Dũng)
TẢI FILE PDF

Kiến trúc Chùa và không gian bài trí tượng Phật trong các ngôi chùa Việt ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ (TS. Đinh Viết Lực)
TẢI FILE PDF

Một số đặc điểm của chùa Việt qua tìm hiểu Kiến trúc và hệ thống Thờ tự chùa Thầy (ThS. Trương Thúy Trinh – TS. Nguyễn Thị Quế Hương)
TẢI FILE PDF

Quan điểm về phong thuỷ và sử liệu về quy mô, cấu trúc của một số ngôi Chùa tiêu biểu ở Bắc Ninh thế kỷ XVII – XVIII (qua tư liệu Văn bia Phật giáo) (TS. Nguyễn Quang Hà)
TẢI FILE PDF

Đặc điểm Kiến trúc và những giá trị nổi bật của chùa Bách Môn, Bắc Ninh (PGS.TS Khuất Tân Hưng)
TẢI FILE PDF

Biểu tượng Phật giáo trong Kiến trúc chùa Việt ở Bắc Bộ (PGS.TS Trang Thanh Hiền)
TẢI FILE PDF

Đặc điểm Kiến trúc chùa Huế (ĐĐ.TS Thích Trung Định)
TẢI FILE PDF

Kiến trúc Phật giáo Đại Thừa Nam Bộ (NCS. Thích Ngộ Trí Dũng)
TẢI FILE PDF

Chùa Giác Lâm – Công trình Kiến trúc điển hình ở Nam Bộ (ThS. Nguyễn Văn Quý)
TẢI FILE PDF

Một vài đặc điểm Kiến trúc của ngôi chùa Việt (ThS. Chử Thị Kim Phương – ThS. Trần Anh Châu)
TẢI FILE PDF

Giá trị Kiến trúc Phật giáo Việt Nam (TT. Thích Thiện Hạnh)
TẢI FILE PDF

CHỦ ĐỀ 2
KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY

Kiến trúc Phật giáo xưa nay (TT. Thích Minh Hiền)
TẢI FILE PDF

Thực trạng Kiến trúc Phật giáo Việt Nam nhìn từ góc độ hạn chế, bất cập (PGS.TS. Chu Văn Tuấn)
TẢI FILE PDF

Thực trạng Kiến trúc chùa Phật giáo Bắc tông vùng Tây Nam Bộ hiện nay – Những vấn đề đặt ra (TT. Thích Giác Nghi)
TẢI FILE PDF

Kiến trúc cảnh quan các ngôi chùa Tiền Phật – Hậu Thánh (ThS. KTS. Nguyễn Đỗ Hạnh)
TẢI FILE PDF

Sự phát triển của mô hình Kiến trúc nội công ngoại quốc điển hình của chùa Việt ở Bắc Bộ (PGS.TS. Trang Thanh Hiền – KTS. Hoàng Anh Đức)
TẢI FILE PDF

Đặc điểm Kiến trúc một số ngôi Chùa xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt ở Bắc Bộ (ThS.KTS. Nguyễn Thị Hương Mai)
TẢI FILE PDF

Không gian Kiến trúc chùa Diên Phúc – Sơn Đồng (Ni sư Thích Giác Ân)
TẢI FILE PDF

Di sản Kiến trúc chùa Đông Ninh xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng (TT. Thích Quảng Minh – Nguyễn Văn Tiến – Nguyễn Trọng Thanh)
TẢ FILE PDF

Kiến trúc chùa Tiên Đồng, chùa Kim Liên xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng (Nguyễn Trọng Thanh – Nguyễn Ngọc Tiến)
TẢI FILE PDF

Nhận diện Kiến trúc Chùa truyền thống Huế (ThS. KTS. Phạm Đăng Nhật Thái)
TẢI FILE PDF

Kiến trúc cảnh quan chùa Giác Lương một trường hợp điển hình của chùa Làng vùng Thuận Hoá (Nguyễn Thăng Long – Lê Đình Hùng)
TẢI FILE PDF

Kiến trúc chùa Huế: Giá trị của một Di sản giữa lòng thành phố Di sản (Những khảo sát về kiến trúc chùa Huế xưa và nay) (CN. Nguyễn Phước Bảo Đàn)
TẢI FILE PDF

Tổng quan Kiến trúc Phật giáo ở Hội An (NNC. Trần Thanh Hoàng Phúc)
TẢI FILE PDF

Nhận diện Kiến trúc chùa (Việt) ở Hội An (TS. Lê Xuân Thông)
TẢI FILE PDF

Sự biến đổi của Kiến trúc Phật giáo Bắc tông khu vực miền Trung (Khảo sát từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam) (ThS. Lê Thị Liên)
TẢI FILE PDF

Nét đặc thù trong Kiến trúc Tổ định Linh Quang tịnh xá (ĐĐ.TS Thích Nguyên Thế)
TẢI FILE PDF

Kiến trúc Chính điện đặc thù của Hệ phái Khất sĩ (KTS. Trần Nam Tiến)
TẢI FILE PDF

Nét đặc sắc của Kiến trúc Phật giáo Việt Nam qua khảo cứu hai ngôi chùa Khmer ở TP.Hồ Chí Minh (TS. Đỗ Cao Phúc)
TẢI FILE PDF

Kiến trúc Phật giáo người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp chùa Ngọc Hoàng) (SC. Thích Nữ Minh Từ)
TẢI FILE PDF

Đặc điểm Kiến trúc Phật giáo của người Hoa thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (NCS. Mai Thùy Anh) 
TẢI FILE PDF

Một số đặc điểm về Kiến trúc và tranh tượng chùa Khmer ở Việt Nam hiện nay từ góc nhìn Tôn giáo học (TS. Phạm Thị Chuyền – Cao Tùng Lâm)
TẢI FILE PDF

Pothi Sômrôn – Nét đặc trưng của Kiến trúc Phật giáo Nam tông Khmer (TS. Bùi Thị Ánh Vân)
TẢI FILE PDF

Thực trạng Kiến trúc Phật giáo Tây Nguyên (Tỳ kheo Thích Hải Định)
TẢI FILE PDF

Giữ gìn Kiến trúc Khải Đoan tự ở thành phố Buôn Ma Thuột (NNC. Lương Thanh Sơn)
TẢI FILE PDF

Vài nét về bài trí Tượng trong toà Tam Bảo chùa Việt (KTS. Trần Trung Hiếu)
TẢI FILE PDF

Các Tháp An Trí xá lợi ở miền Bắc Việt Nam (NNC. Nguyễn Ngọc Tân – NNC. Đào Xuân Ngọc)
TẢI FILE PDF

Đề tài Bát Bửu trong trang trí Kiến trúc chùa Huế (PGS.TS Phan Thanh Bình)
TẢI FILE PDF

CHỦ ĐỀ 3
ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Định hướng phát triển Kiến trúc Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn mới (HT. Thích Thọ Lạc)
TẢI FILE PDF

Suy nghĩ về tính thống nhất và đa dạng trong Kiến trúc chùa Việt Nam (GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông)
TẢI FILE PDF

Bàn về tính thống nhất và đa dạng của Kiến trúc Phật giáo Việt Nam (TS. Tạ Quốc Khánh)
TẢI FILE PDF

Đánh giá giá trị và đề xuất quản lý, khai thác, phát triển đối với công tác tu bổ, tôn tạo, xây dựng công trình Kiến trúc Phật giáo (TS. KTS. Nguyễn Đình Toàn)
TẢI FILE PDF

Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát triển Di sản Kiến trúc Phật giáo Việt Nam (TT. Thích Lệ Trí)
TẢI FILE PDF

Một số nhận định cho việc xây dựng Tự viện Phật giáo trong thời đại mới (TT.TS Thích Giải Hiền)
TẢI FILE PDF

Những nguyên tắc cơ bản trong kiến thiết chùa Việt (ThS.KTS Quảng Kiến Nguyễn Việt Hồng)
TẢI FILE PDF

Một số suy nghĩ về Kiến trúc chùa Phật giáo Việt Nam ở miền Bắc và miền Nam, cùng một số vấn đề liên quan (TS. Trịnh Công Lý)
TẢI FILE PDF

Bảo tồn và định hướng phát triển Kiến trúc Phật giáo Việt Nam “Thống nhất trong đa dạng”: Cần đảm bảo tính kế thừa và tôn trọng bản sắc (Nguyễn Thanh Xuân)
TẢI FILE PDF

Kiến trúc Phật giáo đồng bằng Bắc Bộ ưu điểm, hạn chế, xu hướng và những đề xuất (ThS.KTS Nguyễn Minh Quang)
TẢI FILE PDF

Những đặc trưng cơ bản và định hướng trong trang trí Kiến trúc chùa Bắc tông (KTS. Trần Văn Tú)
TẢI FILE PDF

Kiến trúc Phật giáo Việt Nam – Một thời kỳ mới (ThS. Thích Tâm Ý)
TẢI FILE PDF

Kiến trúc – Mỹ thuật Phật giáo thành phố Hà Nội quá hiện vị lai (Thích Đạo Khôi)
TẢI FILE PDF

Xu thế biến đổi trong Kiến trúc, cảnh quan chùa Huế (ThS. Nguyễn Hữu Thông – NCS. Lê Thọ Quốc)
TẢI FILE PDF

Giải pháp bảo tồn Di sản văn hoá Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (SC. Thích Nữ Minh Hoa)
TẢI FILE PDF

Kiến trúc Phật giáo Bắc tông vùng Nam bộ và đề xuất bảo tôn bản sắc Văn hoá Phật giáo (TS. Trương Thu Trang)
TẢI FILE PDF

Chùa Nam tông Khmer (NNND. Lý Lết)
TẢI FILE PDF

Đâu là giải pháp để Kiến trúc Phật giáo Tây Nguyên hội nhập và phát triển (KTS. Nguyễn Quốc Học)
TẢI FILE PDF

Bảo tồn, phát huy Di sản văn hoá Phật giáo Việt Nam thực trạng và giải pháp (ThS. Nguyễn Thị Thu Hoan)
TẢI FILE PDF

Nhận diện một số vấn đề chính của Di sản Kiến trúc Phật giáo tại Việt Nam trong quy hoạch và bảo tồn phát huy giá trị (TS.KTS. Nguyễn Văn Tuyên)
TẢI FILE PDF

Giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu số Di sản Kiến trúc và nghệ thuật Phật giáo Việt Nam (KTS. Đinh Việt Phương)
TẢI FILE PDF

Ứng dụng công nghệ G.I.S trong quản lý và phát huy giá trị Di sản văn hoá Phật giáo (Dẫn liệu từ hệ thống di sản văn hóa Phật giáo Huế) (NCS. Lê Thọ Quốc)
TẢI FILE PDF

Phật giáo Việt Nam – Một nhân tố chủ đạo trong phát triển du lịch văn hoá và tín ngưỡng (Ths. KTS. Nguyễn Tiến Sỹ)
TẢI FILE PDF