Mục lục Tài liệu Hội thảo khoa học “Phật giáo Sông Bé – Bình Dương 40 năm một chặng đường lịch sử hình thành, ổn định và phát triển 1983 – 2023”

TẢI FILE PDF
———————

TÀI LIỆU HỘI THẢO KHOA HỌC
“PHẬT GIÁO SÔNG BÉ – BÌNH DƯƠNG 40 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN 1983 – 2023″

Báo cáo Đề dẫn tr. 9
TẢI FILE PDF

1. Tham luận tại Đại lễ Kỷ niệm 40 năm GHPGVN tỉnh Sông Bé (Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước) tr. 13
TẢI FILE PDF

2. Phật giáo Thủ Dầu Một ổn định & phát triển góp phần vào sự phát triển chung của Phật giáo Bình Dương (Ban Trị sự GHPGVN TP. Thủ Dầu Một) tr. 17
TẢI FILE PDF

3. Phật giáo Sông Bé – Sự hình thành và ổn định từ công hạnh của Hòa thượng Thích Trí Tấn (HT. Thích Thiện Duyên) tr. 23
TẢI FILE PDF

4. Phật giáo Sông Bé – Bình Dương 40 năm đồng hành và góp phần tuyên truyền phổ biến, thi hành pháp luật (Trần Đức Thịnh) tr. 28
TẢI FILE PDF

5. Đoàn kết và hòa hợp Tăng già là nhân tố cốt lõi đưa đến thành tựu của 40 năm Phật giáo Bình Dương (Ban Trị sự GHPGVN TP. Dĩ An) tr. 38
TẢI FILE PDF

6. Những thành quả và sự phát triển của Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương (Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương) tr. 43
TẢI FILE PDF

7. Phật học ở Sông Bé – Bình Dương (TT. Thích Hoằng Dự ) tr. 51
TẢI FILE PDF

8. Ngành Hoằng pháp tỉnh Bình Dương – 40 năm một chặng đường (Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương) tr. 58
TẢI FILE PDF

9. Hệ phái Khất sĩ tại Bình Dương (TT. Thích Minh Lực) tr. 65
TẢI FILE PDF

10. Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Dương ổn định và phát triển (Ban hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Dương) tr. 76
TẢI FILE PDF

11. Phật giáo Sông Bé – Bình Dương 40 năm phát triển đồng điệu cùng kinh tế – xã hội (TS. Lương Thy Cân) tr. 82
TẢI FILE PDF

12. “Dĩ chúng tâm, Vi kỷ tâm” – Tôn chỉ trong hoạt động từ thiện của GHPG tỉnh Bình Dương (TS. Bùi Thị Ánh Vân) tr. 93
TẢI FILE PDF

13. Tinh thần đồng hành và phát triển Ni giới Sông Bé – Bình Dương (Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương) tr. 104
TẢI FILE PDF

14. Ôn cố Tri tân (Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Tân Uyên) tr. 110
TẢI FILE PDF

15. Vai trò và sự đóng góp của người cư sĩ – Phật tử trong lịch sử văn hóa dân tộc và trong giai đoạn hội nhập phát triển bền vững tại tỉnh Bình Dương (NCS.ĐĐ Thích Tâm Thông) tr. 122
TẢI FILE PDF

16. Phật giáo Việt Nam nói chung, Phật giáo Bình Dương nói riêng trong sự nghiệp “hộ quốc an dân” (Thích Nữ Viên Châu) tr. 133
TẢI FILE PDF

17. Từ thiện Nhân đạo (Ban Từ thiện xã hội) tr. 147
TẢI FILE PDF

18. Vai trò Tổ đình chùa Hội Khánh trong bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hoá, truyền thống đạo đức và an sinh xã hội của tỉnh Bình Dương (ThS. Nguyễn Thị Nghĩa Hương) tr. 151
TẢI FILE PDF

19. Nghi lễ Phật giáo tại Bình Dương (Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Dương) tr.164
TẢI FILE PDF

20. Phật giáo Nam tông Kinh tại Bình Dương: sự hình thành, phát triển và những đóng góp (ĐĐ.TS. Thích Minh Tấn) tr. 168
TẢI FILE PDF

21. Phật giáo thị xã Bến Cát 40 năm đồng hành và phát triển Phật giáo Bình Dương và những giải pháp hiện tại (Ban Trị sự Phật giáo thị xã Bến Cát) tr. 173
TẢI FILE PDF

22. Giáo dục Phật giáo là dạy cho con người phương pháp thoát khổ (Đại đức Thích Trí Chơn) tr. 180
TẢI FILE PDF

23. Đặc tính Giáo dục Phật giáo Bình Dương (ĐĐ. Thích Trung Huệ) tr. 186
TẢI FILE PDF

24. Định hướng phát triển Giáo dục Phật giáo tỉnh Bình Dương trong giai đoạn mới (Ban Giáo dục Phật giáo) tr. 190
TẢI FILE PDF

25. Tham luận Phật giáo Thuận An (BTS GHPGVN TP. Thuận An) tr. 194
TẢI FILE PDF

26. Phật giáo Dầu Tiếng từ góc nhìn lịch sử dân tộc, văn hóa và đạo pháp (Ban Trị sự GHPGVN huyện Dầu Tiếng) tr. 196
TẢI FILE PDF

27. Đóng góp của Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé –Bình Dương đối với đạo pháp và dân tộc Việt Nam (1983 – 2023) (ThS.ĐĐ. Thích Thiện Mãn) tr. 205
TẢI FILE PDF

28. Tỉnh hội Phật giáo Sông bé – Bình Dương trong dòng chảy lịch sử Tỉnh nhà (ĐĐ. Thích Huệ Nhật) tr. 214
TẢI FILE PDF

29. Tinh thần lục hòa & dung hợp của Phật giáo Bình Dương (SC.TS Thích Nữ Viên Giác) tr. 219
TẢI FILE PDF

30. Tỉnh hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sông Bé – Bình Dương (1983 – 2023) (Tâm Hạnh – Mai Đức Thiết) tr. 230
TẢI FILE PDF

31. Giáo dục truyền thống và đạo đức trong một số hoạt động của Phật giáo tỉnh Bình Dương (Nguyễn Thị Thu Thúy) tr. 234
TẢI FILE PDF

32. Tinh thần “Tự lợi và lợi tha” của tăng ni, Phật tử Bình Dương trong thực hành hạnh tu bố thí (NNC. Nguy Tùng Thảo Chi – TS. Bùi Thị Ánh Vân)..tr. 241
TẢI FILE PDF

33. Khái quát quá trình hình thành và phát triển trường trung cấp Phật học Bình Dương (NCS.Thích Tâm Thông) tr. 253
TẢI FILE PDF

34. Giáo dục Phật giáo tỉnh Bình Dương những thành tựu, thách thức và giải pháp (ĐĐ. TS. Thích Minh Tấn) tr. 265
TẢI FILE PDF

35. Phật giáo Sông Bé – Bình Dương 40 năm một chặng đường (1983 – 2023) (HT.Thích Huệ Thông)
TẢI FILE PDF