Tinh thần đồng hành và phát triển Ni giới Sông Bé – Bình Dương (Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương)

TẢI FILE PDF
—————–

          Lật lại từng trang sử hào hùng của phật giáo Bình Dương suốt chặn đường (1983 – 2023), trải qua 40 năm trong quá trình tồn tại và phát triển, từng giai đoạn lịch sử. phật giáo qua bao thăng trầm thịnh suy của cuộc đời. Ni giới luôn đồng hành cùng ban Tăng Sự gắn bó với giáo hội trên mọi hoàn cảnh.Trong thời gian đó đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng ngời về đạo tâm, đạo hạnh của bậc Ni tiền bối đã tham gia tích cực, các hoạt động thiết thực đóng góp phụng sự cho giáo hội, mỗi ngày một hưng thịnh, đạo pháp trường tồn. cho đến thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, là hai xu hướng chi phối tiến trình phát triển, như đột phá công nghệ diễn ra nhanh chóng nhiều lãnh vực, đem đến không ít cơ hội phát triển, nhưng cũng tồn tại không ít khó khăn thách thức trước tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội công nghệ 4.0 hiện nay.

          Trước sự phát triển toàn cầu hóa Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương từng bước ổn định và phát triển, mọi sinh hoạt động Phật sự. Bên cạnh đó, được sự quan tâm sâu sắc của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, sự nhiệt tâm và tận tình giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi của lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành chức năng hữu quan, sự đồng thuận của Chư Ni và tín đồ Phật giáo vai trò của ni giới tỉnh nhà trong 40 năm luôn đồng hành phụng sự giáo hội trên nhiều lãnh vực hoạt động phật sự.

          I . Tinh thần phụng sự của chư Ni tiền bối.

          Suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển Ni giới phật giáo Bình Dương đã có rất nhiều tấm gương sáng ngời về công đức và đạo hạnh, hết lòng phụng sự đạo pháp và dân tộc trọn đời cống hiến cho sự nghiệp xương ninh phật pháp, những tấm gương sáng ngời để lại cho ni giới ngày nay và đức phật khẳng định rằng “này ananda, sau khi rời nhà xuất gia, sống không nhà trong pháp và luật đã được đức như lai công bố người nữ có khả năng chứng quả nhập lưu, hoăc quả vị nhất lai, hoăc quả bất vị lai, hoặc quả a la hán”50

          – Vào năm 1983-1997 thời kỳ phật Sông Bé, kiến lập Ni đoàn, thuở ban đầu có Ni trưởng Chơn Định. trong bối cảnh lịch sử chư Ni tiền bối sơ khai đã dày công hình thành hội chúng tỳ kheo, trùng tu ngôi tam bảo, kiến lập đạo tràng. Nối tiếp sự nghiệp là Ni trưởng Diệu Nghĩa với công hạnh đóng góp thiết thực cho đạo pháp và dân tộc.

          Năm 1983, Đại hội Phật giáo tỉnh Sông Bé lần thứ I được thành lập Ni trưởng Diệu Nghĩa được suy cử vào Ủy viên Hướng dẫn Phật tử ,kiêm Thủ quỹ Tỉnh hội Phật Giáo Sông Bé trong suốt 3 nhiệm kì. Năm 1994 suy cử Ni trưởng vào Phó Ban Trị sự, kiêm Trưởng ban Tài chính Tỉnh hội, Ni trưởng đóng góp tích cực trong các khóa an cư, Đại giới đàn, Đại hội, khai mở trường Trung cấp Phật học tại tỉnh nhà .

          Ni trưởng đã tham gia tích cực nhiều công tác xã hội, nhiều Huy chương, Bằng khen của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Ghi nhận công lao to lớn của Ni trưởng.

          Huân chương lao động hạng I,II,I. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Huy chương vì sự nghiệp Chữ Thập đỏ. trẻ em và người tàn tật. Hội Liên hiệp phụ nữ. Lao động Thương binh xã hội. Người mù. Sự hi sinh cống hiến của Ni trưởng quả thật là hương thơm tỏa khắp trên cuộc đời .

          – Vào ngày 06/11/1996 quốc hội khóa IX ra quyết định chia tỉnh sông bé ra hai tỉnh là bình phước và bình dương. Sau khi GHPGVN Bình Dương thành lập 1983, bắt đầu từ nhiệm kỳ II Từ đây phật giáo bình dương ra đời. với tinh thần phụng sư đạo pháp xuất hiện rất nhiều chư ni dấn thân cống hiến đó là ni sư Tắc Nhẫn, Ni trưởng Thành Liên. Ni trưởng Như Thái, Ni trưởng Tập Liên, Ni trưởng Như Huy. Quý Ni trưởng mỗi vị mỗi hạnh làm lợi đạo ích cho cuộc đời mà đức phật dạy “Này các tỳ kheo, hãy đi cùng khắp vì lòng thương tử cho đời, vì hạnh phúc, vì lợi ích, vì an lạc, cho loài người và loài trời chớ có đi hai người cùng một chỗ ”51 chư Ni lập nhiều hạnh nguyện tham gia nhiều sinh hoạt Phật sự với Phật giáo tỉnh. thành lập đạo tràng, xây dựng tam bảo trang nghiêm, từ thiện khắp nơi, mở lớp Ký Nhi Viện nuôi dạy trẻ, mở lớp học tình thương. còn tham gia giảng viên Sơ cấp Phật học vv .. xuyên suốt 8 nhiệm kỳ, nỗi trội nhất ni trưởng Như huy là Ủy viên thường trực nhiều chức vụ trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương. là thành viên Phân ban Ni giới Trung ương. Ni trưởng được suy cử Trưởng Phân ban ni giới tỉnh bình dương.

          Với hạnh nguyện độ sanh, quý Ni trưởng tham gia hoạt động Phật sự với nhiều công tác từ thiện, được nhận kỷ niệm chương, bằng khen của Ủy ban, của MTTQVN tỉnh và nhiều bằng tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự cũng như Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương.

          – Nhìn lại bối cảnh lịch sử trong giai đoạn chấn hưng phật giáo, thời hình thành phát triển giáo hội Bình Dương qua sự thành lập phân ban Ni giới. cũng như những bậc danh Ni giử gìn phạm hạnh tài đức vẹn toàn, phụng sự đạo pháp, thọ trì bát kỉnh pháp, sống hạnh buông xả, hộ trì tam bảo, phục vụ chúng sanh. Mang tinh thần cống hiến cao cả mọi hoạt động nhằm xiển dương phật pháp và lợi đạo ích đời.

          II. Tinh Thn phng sca Ni gii hin ti

          Nối tiếp và gìn giữ phát triển sự nghiệp cao cả chư Ni tiên bối là Ni trưởng Pháp Như được giáo hội suy cử, làm trưởng phân ban Ni giới, có 28 thường trực toàn ban có 40 vị, Ni trưởng cống hiến suốt nhiều nhiệm kỳ với nhiều chức vụ phó ban trì sự phật giáo bình dương, trưởng ban từ thiện tỉnh hội. bên cạnh còn tham gia Ban Chấp hành Hội Bảo trợ Khuyết tật trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo, thành viên hội thập chữ đỏ nhiệm kỳ (2021-2026). và nhiều phật sư khác…vvv

          1. Vai trò ca Ni gii tỉnh bình dương

          Phân ban Ni giới là ban quản lý điều hành chư Ni trong toàn tỉnh, để Tăng đoàn có tu tập hòa hợp, đoàn kết trong tinh thần Lục hòa cộng trụ mà đức phật có dạy rằng“Tỷ kheo, tỷ kheo an trú từ thân hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành thương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận hòa hợp đức trí”52…Phân ban ni giới tỉnh bình dương có 9 tiểu ban ngành, ở 9 huyện thị thành. Tổng số tự viện chư Ni trong tỉnh Bình Dương 78 cơ sở.Tổng số Chư Ni trong toàn tỉnh 389 vị của chư Ni luôn kết hợp nhịp nhàng trong công việc, cũng như tinh thần xây dựng lẫn nhau nhằm phát huy sức mạnh tổ chức của giáo hội.

          Củng cố hàng ngũ Ni đoàn, giáo dục cá nhân Ni trẻ có đời sống xa rời phạm hạnh, tạo điều kiện cho Ni trẻ ở nhà Phật tử, nhà trọ …trở về chùa Ni tu học.

          2. Vai trò Ni gii trong thi khi nhp

          – Bướt vào thời đại công nghệ 3G đã mở ra những hướng phát triển cho phụ nữ nói chung, Ni giới phật giáo Bình Dương nói riêng, cần cố gắng siêng năng học hỏi tu tập đủ khả năng phát triển, mọi lãnh vực như triết học max – lênin đã từng nói “cùng một tôn giáo thích ứng với mỗi giai đoạn, phát triển khác nhau về kinh tế, dân tộc tin theo nó tôn giáo, thay đổi bản chất nội dung của mình”53 Ni giới cần trao dồi thêm kiến thức, cập nhật mọi thông tin pháp luật cũng như hiến chương giáo hội, có trình độ nhất định, thích ứng mọi hoàn cảnh, hiểu biết về khoa học hiện đại hóa, công nghệ hóa, hướng dẫn phật tử tu học đúng giáo pháp, phù hợp với pháp luật, tham gia công tác xã hội, để đưa đạo vào mọi tầng lớp nhân dân hiểu giáo lý của phật pháp tìm an lạc hạnh phúc trong cuộc sống. Nhưng không quên rèn luyện phẩm chất đạo hạnh, giữ gìn giới luật, tích lũy kiến thức kinh nghiệm làm chủ bản thân trước áp lực của cuộc sống, để thực hiện tinh thần phụng sự đạo pháp trong thời hội nhập phát triển, Ni giới có thực lực kinh nghiệm phù hợp với thời đại nắm bắt kịp cơ hội, ứng xử văn minh, tạo thiện cảm với quần chúng để tham gia quản lý giáo hội các cấp .tham gia đai biểu nhân dân, tham gia tốt các hoạt động xã hội.

          III. Tinh thn phng sự chư Ni trên các lĩnh vực. tthin, công tác xã hi, vgiáo dc, hong pháp

          1 Tinh thn Công tác xã hi

          Ni giới luôn nêu cao tinh thần phục vụ chúng sanh là thiết thục cúng dường lên chư Phật.Thực hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân gắn bó với tổ chức xã hội, Phân Ban Ni giới cũng tham gia là thành viên của các Ban ngành. Vừa qua, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương giới thiệu Ni sư Thích nữ Pháp Như tham gia Ban Chấp hành Hội Bảo trợ Khuyết tật trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo nhiệm kỳ (2021- 2026).

          – Ni sư Thích nữ Từ Thảo tham gia Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ủy viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026.

          – Nhiều chư ni tham gia đại biểu nhân dân, thành viên mặt trận ở 9 huyện thị thành.

          2. Tinh thn Tthin

          – Ni giới trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần phục vụ chúng sanh là thiết thục cúng dường lên chư Phật. Mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng không vì thế mà Ni giới chùn bước, còn trái lại luôn nở tròn những đóa hoa từ bi, phân ban ni giới, vận động Tăng, Ni, Phật tử các cơ sở tự viện tham gia tích cực vào công tác từ thiện – xã hội như cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt ở các tỉnh miền Trung, miền Tây, tặng quà cho đồng bào vùng cao, hỗ trợ Hội người mù, Hội người cao tuổi, tổ chức phiên chợ không đồng cho hoàn cảnh khó khăn. Hổ trợ các gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình thương, xây cầu, khám bệnh cấp thuốc miễn phí tại các nước bạn Campuchia, Lào…

          Năm 2020- 2021 dịch covid tràn lan khăp thế giới nhân dân rơi vào bịnh hoạn khó khăn. Thực hiện tinh thần phụng sự, Phân Ban Ni giới đã vận động kêu gọi các chùa Ni cùng mạnh thường quân chung tay góp sức tích cực lăn xả , giúp đỡ dân làng đang thiếu thốn khó khăn. Hơn thế nữa, Chư Ni còn kêu gọi ủng hộ kinh phí mua thuốc, thiết bị y tế và và chung tay đóng góp và quỹ vaccine phòng chống Covid-19. Ngoài sự đóng góp công tác từ thiện trên, Chư Ni chúng con không ngại gian nguy, khó nhọc tham gia vào tình nguyện viên trong các tuyến đầu phòng chống dịch.

          Bên cạnh đó, chư Ni chúng con mở lòng từ bi đón những mảnh đời bất hạnh, mồ côi, hoàn cảnh bế tắc. Hiện nay trên toàn tỉnh, Phật giáo Bình Dương có 3 trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và có 3 cơ sở Đông – Tây y khám chữa bệnh:

          Trung tâm nuôi dưỡng Trẻ mồ côi Bồ Đề Đạo Tràng 60 em,. Trung tâm Bảo trợ Thiện Tâm Viên Đức chùa Long Khánh, 30 em. Trung tâm nuôi dưỡng Trẻ mồ côi chùa Phổ Hiền,17

          Có 3 ngôi chùa phát thuốc từ thiện miễn phí tại Phòng khám như: Phòng khám Từ thiện chùa Thường Linh, mỗi tháng 600 vị.Phòng khám Từ Ân, chùa Thanh Lâm, mỗi tháng 500 vị. Phòng khám Từ thiện Đông – Tây y chùa Long Bửu, TP. Thuận An

          Tiêu biểu như nhiệm kỳ 2017-2021 qua, tất cả chùa Ni trong tỉnh Bình Dương, 4 trung tâm BTXH, và 3 cơ sở Đông – Tây y phát thuốc khám chữa bệnh,

          3.Tinh thần hoằng Pháp

          – Hoằng pháp là trách nhiệm nghĩa vụ của người con Phật, trên tinh thần đó ngành Hoằng pháp của Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương cũng từng bướt hòa nhập với Phật tử. Đa số chùa Ni trong tỉnh đều có khóa tu, thuyết pháp, nội dung mang tính nhân văn, từ bi, hỷ xả,cứu khổ, độ sinh, báo đáp tứ trọng ân. Giúp phật tử hiểu rõ phật pháp, chánh tín tam bảo. Do vậy ngoài việc thuyết giảng Phật pháp cho Phật tử tại bổn tự, chư Ni còn tích cực đem hết khả năng tài lực, trí lực và vật lực của mình để Phật pháp được tiếp cận với giới trẻ. Và đưa phật pháp vào cộng đồng.

          – Mọi hoạt động chương trình trong 78 tự viện đã từng mở các khóa tu tập khóa tu . luôn duy trì cho Phật tử tu tập với các phương pháp như, Tu Bát quan trai, Khóa tu Một ngày An lạc, mở phật thất, đạo tràng pháp hoa ,đạo tràng đai bi, các tự viện Ni đã tổ chức “Khóa tu Mùa hè” với nhiều chủ đề cho các em Thanh thiếu niên.

          4. Tinh thn Giáo dc

          Duy tuệ thị nghiệp là phương châm hàng đầu của người tu Phật, là một Phật sự quan trọng luôn được Chư Tôn Thiền đức Giáo phẩm quan tâm, nên đã tuyển sinh mở trường đào tạo thế hệ hậu lai có đủ trình độ Phật học và thế học, phục vụ cho Đạo pháp và Dân tộc. “vì giáo dục là vấn đề cần thiết không thể thiếu được đối với con người trong xã hội tiến bộ và văn minh. “Giáo dục là từ kiến thức kỹ năng và thói quen của một nhóm người được truyền trao từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua giảng dạy đào tạo nghiên cứu. Giáo dục thường diễn ra dưới sự hướng dẫn của người khác nhưng cũng có thể thông qua tự học”54. Phần lớn, Chư Ni trong tỉnh đều tham học ở các trường Phật học cao đẳng, học viện, thạc sĩ, tiến sĩ. Đại học mần non. Trung cấp, cao cấp giảng sư.vv

          Chư Ni tích cực tham gia công tác ở Ban Giám hiệu và Ban Giám thị trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương.

          Qua những đóng góp trên phân ban Ni giới đã từng bướt khẳng định được vai trò vị trí của mình nhiều phương diện quan trọng trong giáo hội phật bình dương, suốt 40 năm qua. Để có được thành tích đáng quý ấy ngoài nền tảng nghiêm trì giới luật tu hành, cố gắng nổ lực phát huy mạnh mẻ tiềm năng với tinh thần trách nhiệm với phật giáo, Ni giới cần phải góp sức nhiều hơn nữa mà John F Kennedy, vtng thng th35 ca Hoa Kì “tự hỏi rằng tổ quốc đã làm gì cho tôi mà hãy tự hỏi rằng tôi đã làm được gì cho tổ quốc”. vì vậy Chư Ni trong tỉnh không ngừng cố gắng, nâng cao trình độ đạo hạnh, chủ động lên kế hoạch thực hiện có thiết thực để tiếp nối các bậc tiền nhân với nhiều triển vọng, hổ trợ ban tăng sự cho phật giáo bình dương mỗi ngày hưng thịnh.

          Hoạt động của Ni giới mang tinh thần lục hòa đồng trụ, đoàn kết – hòa hợp – trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm giáo hội, thực hiện có hiệu quả về tôn chỉ mục đích hiến chương giáo hội, nội quy ban tăng sự, cũng như phương hướng nhiệm vụ nội quy của phân ban Ni giới đề ra. Cùng nổ lực, chung tay góp sức, nhất tâm đoàn kết một lòng của người con phật, thực hiện đúng nguyên tắc đề ra, thống nhất lãnh đạo tổ chức, thống nhất hành động. Trong bất cứ hoàn cảnh nào Ni giới Bình Dương luôn khẳng định vai trò vị trí của mình để hoàn thành xuất sắc các Phật sự. góp phần xây dựng tốt đạo đẹp đời. Đem lại hòa bình an lạc cho dân tộc việt nam và nhân loại.

 

 

 

_Chú thích:

50. Tỳ kheo indacanda,tạng luật,tiểu phẩm phần II, Cullavagga II, NXB Tôn giáo – 2005,tr,481

51. Thích minh chau,trường bộ kinh I,NXBTG,HN,2005,tr. 502

52. Thích minh chau,trường bộIII,NXBTG,HN,2003,tr.702

53. Viện thông tin khoa học xã hội (1988), tôn giáo và đời sống hiện đại,tập 4,tr 17

54. Dewey,john (1916-1944), democracy and Education, The free Pres,trg.1-4

 

Tài liu tham kho

  1. HT Thích Huệ Thông.(2015) Lịch Sử Phật Giáo Bình Dương. NXB.văn nghệ thành phố hồ chí minh.
  2. HT Thích Huệ Thông (2000) Sơ Thảo Phật Giáo Binh Dương. NXB.Mũi Cà Mau.
  3. NS Thích nữ Từ Thảo (2016) lược sử Ni giới và hành trạng của chư Ni phật giáo việt nam.NXB.văn hóa nghệ thuật.
  4. Kỷ Yếu Hội Thảo khao Học .(2000) lịch sử hình thành giáo hội phật giáo cổ truyền việt nam và những đóng góp cho đạo pháp và dân tộc. Lưu hành nội bộ.
  5. Văn Kiện Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Toàn Quốc Lần thứ IX (2022).
  6. https://www.Thuvienphapluat.vn