Tỉnh hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sông Bé – Bình Dương (1983 – 2023) (Tâm Hạnh – Mai Đức Thiết)

TẢI FILE PDF
—————–

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

          Ngưỡng bái Bạch Chư Tôn Hòa Thượng chứng minh; Kính Bạch Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni

          Kính thưa Chư Vị Tôn khách và tất cả quý vị Đại biểu Phật Tử.

          Kính thưa Quý Liệt Vị

          Chúng con, chúng tôi Thay mặt Ban hướng dẫn Phân Ban GĐPT tỉnh Bình Dương. Xin trình bày Bài Tham luận của GĐPT.

          Gia đình Phật tử Bình Dương, đã đi qua một chặng đường dài, dù có lúc thăng trầm, nhờ Hồng Ân Tam Bảo Gia hộ, và các trợ duyên của Ban Trị sự Tỉnh Hội Phật Giáo Bình Dương, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, cố vấn Giáo Hạnh giúp đỡ cho các GĐPT sở tại. Trong đó có Đoàn sinh và các Huynh Trưởng, các Cư Sĩ Phật Tử, luôn phát tâm xây dựng GĐPT, cùng đề xuất nâng cao vai trò của GĐPT TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP và phát triển đất nước hiện nay.

          I/ KHÁI QUÁT VỀ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ BÌNH DƯƠNG

          GĐPT Bình Dương ra đời năm 2000 sau khi tách rời Tỉnh Sông Bé, thành hai tỉnh Bình Phước và Bình Dương. Được sự bao bọc che chở của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương và Ban hướng dẫn Phân Ban GĐPT Trung ương, chấp thuận, cho phép tổ chức lễ Bổ nhiệm Phân Ban Hướng dẫn GĐPT Tỉnh Bình Dương ngày 25/06/2000. Trong lúc đó gồm có 07 thành viên, bốn nam, ba nữ.

          1- Tâm Hỷ : Lê Văn Tín – Trưởng Phân Ban

          2- Thiện Niệm : Cao Văn Tài 3- Tâm Hạnh : Mai Đức Thiết

          4- Tâm Cúc : Nguyễn Thị Hoa

          5- Tâm Hạnh : Lê Thị Song Linh 6- Diệu Thuận : Liêu Thị Hai

          7- Nam Chu : Đỗ Trường Sa Trung nghĩa

          -Từ nền tảng đầu tiên ấy. Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo tỉnh luôn luôn quan tâm giúp đỡ, tổ chức Văn Nghệ ngày Đại Lễ Kính Mừng Phật Đản và thu hút được một số lượng Đoàn sinh tham gia, với tinh thần Trọng đạo, mến Đoàn. Sự cảm mến của các Anh Chị Huynh Trưởng, lòng ham thích đến chùa của các em dần dần hình thành, khiến cho sự phát triển của GĐPT ngày một khả quan. Kể từ đó GĐPT Bình Dương được thành tựu cho đến năm 2010, là được mười đơn vị GĐPT gồm: Hội Khánh; Khánh Minh; Liên Trì; Phước Hội; Quan Âm; Long Hưng; Phước Linh; Khánh Ân; Thiên Ân; Phước Huệ.

          -Với sự nhiệt huyết đem tinh thần phụng sự Đạo pháp xây dựng tổ chức GĐPT và dựa theo chương trình tu học hoạt động định hình rõ nét của tổ chức GĐPT Việt Nam. Ban hướng dẫn Phân Ban GĐPT Bình Dương cùng chung tay vạch ra kế hoạch chương trình tu học và huấn luyện cho Huynh Trưởng qua các trại. Lộc Uyển; A Dục; Huyền Trang, và mở các lớp tu học cho Huynh Trưởng. Như: Bậc Kiên; Bậc Trì; Bậc Định. Tổ chức thi kết khóa và đạt kết quả cao.

          II/ HOẠT ĐỘNG CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ BÌNH DƯƠNG

          -GĐPT Bình Dương sinh hoạt chung tại Tổ Đình Hội Khánh, dưới sự Trực tiếp của Ban Trị sự và Ban hướng dẫn Phật tử Bình Dương. Tuân thủ chặt chẽ nội quy GĐPT Việt Nam. GĐPT Bình Dương thực hiện mục đích đào luyện Thanh thiếu đồng niên tin Phật, thành Phật tử chân Chánh, góp phần phụng sự Đạo pháp và xây dựng xã hội.

          -Nội dung Tu học lấy giáo lý Phật Đà phân định thành ba phần.

          Căn bản: Phật Pháp – Văn Nghệ – Hoạt động Thanh, Thiếu niên. Hướng tới việc đào tạo con người Tinh Tấn theo đúng nghĩa của nó. Trên ba phương diện: Bi, Trí, Dũng. Với Lý tưởng lấy tình thương làm động lực. Lấy Trí tuệ làm đèn hướng dẫn trong mọi hoạt động Tu học và thực hành của tập thể và cá nhân.

          Tất cả các hoạt động Tu học và huấn luyện Đoàn sinh, Huynh Trưởng đều nhằm vào mục đích này.

          -Về thời gian Tu học thường kỳ vào chiều chủ nhật. Sau giờ Lễ Phật. Rồi sinh hoạt Gia đình dưới Cờ Sen trắng. Đoàn sinh chia về Tu học theo từng nghành. Các Anh Chị Huynh Trưởng sẽ hướng dẫn các em học Phật Pháp, giáo lý, thực hành Nghi thức Tụng niệm, và giáo dục đạo đức hướng thiện, Văn Nghệ… Bên cạnh đó các Đoàn sinh được giao lưu sinh hoạt, tham gia cùng các GĐPT khác. Trong phong trào chung của Giáo hội Bình Dương. Nhiều hoạt động vào các dịp lễ có ý nghĩa trong năm như Lễ: Vía Quan Thế Âm, Mùa Phật Đản, Mùa Vu Lan Báo Hiếu, Tết Trung Thu, Lễ Thành Đạo. Các Đoàn sinh và Huynh Trưởng luôn luôn tham gia tất cả các Trại huấn luyện và hoạt động Phật sự của địa phương, Trại bồi dưỡng kỷ năng cho Huynh Trưởng để cầm Đoàn. Ban Hướng dẫn Phân Ban GĐPT Bình Dương lên kế hoạch hoạt động hàng năm như Trại Vu Lan Thắng Hội, Trại Mừng Ngày Đức Phật Đản Sanh, Trại Hè Lục Hòa, Trại Bay, Văn Nghệ Cúng Dường, động viên Đoàn sinh và Huynh Trưởng tham gia Hiến Máu Nhân Đạo. Cũng chính từ đó mà Đoàn sinh biết lẽ phải, biết cách sống Chân Chánh Lợi, vừa Lợi Tha, đúng theo tinh thần Bi, Trí, Dũng.

          III/ SỰ PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO VAI TRÒ TỔ CHỨC GĐPT BÌNH DƯƠNG.

          A/ Phát triển:

          Về mặt tổ chức và số lượng ngày đầu thành lập từ năm 2000 cho đến nay vẫn giữ vững niềm tin với màu cờ sắc áo. Tổng số Đoàn sinh và Huynh Trưởng là: 495. Trong đó Huynh Trưởng Phân Ban là: 22(Huynh Trưởng Nam 14, Huynh Trưởng Nữ 08): 02 Cấp Tấn, 13 Cấp Tín, 15 Cấp Tập, 15 Sơ cấp. Và đã qua Trại Huấn luyện Lộc Uyển 22, A Dục 21. Huyền Trang 11, Vạn Hạnh Hai:1, Vạn Hạnh Ba:1, Vạn Hạnh Năm: 4.

          *Về Chương trình Tu học và huấn Luyện : Bậc Kiên 21 (Nam 09, Nữ 11) Bậc Trì 20 (Nam 12, Nữ 08) Bậc Định 16 (Nam 12, Nữ 04).

          *Về Huynh Trưởng của GĐPT địa phương tổng số là :30 (Nam 20, Nữ 10).

          Do tình hình Covid 19 (Covid 19) cho nên có nhiều đơn vị GĐPT chưa tái sinh hoạt lại được. Vì vậy mà tổng số Đoàn sinh GĐPT Bình Dương hiện tại sinh hoạt hàng tuần vào chiều chủ nhật trên dưới 150 Đoàn sinh (Nam 70, Nữ 80).

          Với tinh thần phát triển trên, trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 Phân Ban lên kế hoạch hoạt động, tạo điều kiện cho các Anh Chị Huynh Trưởng có Tâm huyết Hiến dâng Thân Tâm Phụng sự Đạo pháp, làm Hồ sơ Sách Tịch gửi về Ban Hướng dẫn Phân Ban GĐPT Trung ương tham dự Khóa học Bậc Lực Bảy để sau này có sự kế thừa cho Phân Ban.

          B/ Nâng cao Vai Trò Tổ Chức GĐPT Bình Dương trong Thời Kỳ Hội Nhập

          Tuy GĐPT Bình Dương có phát triển, nhưng nỗi băn khoăn chung của Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Việt Nam nói chung, GĐPT Bình Dương nói riêng, là vì: Ngày nay giới Trẻ hay tiếp xúc với luồng thông tin, Lực hấp dẫn trong xã hội phát triển kinh tế, thay đổi chống mặt về Văn hóa. Tính hành động độc lập, coi trọng cá nhân với giới Trẻ. Nếu thiếu sự chỉ dẫn định hướng của các Thế hệ đi trước, sẽ rơi vào chủ nghĩa cục bộ cá nhân, ít năng động, thích nghi với tình hình hiện nay. Thậm chí đến chùa, tu tập hay chỉ dùng cơm chay thì họ trở thành những điều xa lạ với một bộ phận thanh thiếu niên. Để được tiếp cận và thu hút những thanh thiếu niên ấy không hề dễ dàng.

          Vì vậy vai trò cơ bản của GĐPT không chỉ giáo dục thanh thiếu niên thành Phật Tử Chân Chánh dưới mái chùa, mà còn là những Người đem hết tâm huyết, năng động, xốc vác. Biết thấu hiểu và thích nghi với mọi hoàn cảnh trong xã hội, thích ứng với mọi hoạt động, tham gia các phong trào Đoàn đội, các hoạt động xã hội, khi đó phát triển hình thức GĐPT, quan trọng nhất với việc giáo dục thanh thiếu niên trong Thời Kỳ Hội Nhập.

          * Với sự mong muốn Nâng cao Vai Trò GĐPT Bình Dương trong thời kỳ hiện nay là:

          a/ Đưa đặc thù chung của thanh thiếu niên vào sinh hoạt vui chơi, tham gia các phong trào từ thiện xã hội, tăng cường tổ chức các Trại, các Cuộc Thi đố vui, tham gia Chương Trình Văn Nghệ, mở các Trại hè dành riêng cho các thanh thiếu niên tham gia trên tinh thần tự nguyện, cùng với Đoàn sinh GĐPT để họ gắn bó tìm hiểu thêm, gần gũi hơn với Tổ chức GĐPT một cách rộng rãi trên các phương tiện. Tích cực phát hành quảng bá các Tập San GĐPT.

          b/ Nâng cao: Để nâng cao Vai trò GĐPT Bình Dương ngày càng phát triển và thu hút Đoàn sinh, Chúng Con Thiết Mong Sự nhiệt Tâm Hướng Dẫn của các Cư Sĩ Phật Tử, cùng sự quan tâm của Chư Tôn Đức là Niềm Trợ Lực Minh sáng cho giới Trẻ GĐPT Bình Dương, Chúng Con bước đi trên Con đường Chánh Pháp và cả Trên Con đường đời.

          * Cuối cùng Chúng con Kính chúc chư Tôn đức pháp thể khinh an, chúng sanh vị độ. Chúc quý liệt vị thân tâm thường an lạc, vạn sự như ý kiết tường. Chúc hội thảo thành tựu viên mãn.

Nam Mô Hoan Hỹ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

 

 

_Chú thích:

163. Phó Trưởng Phân Ban Gia Đình Phật Tử Tỉnh Bình Dương