Mục lục Tạp chí VHPG số 408 Chủ đề: NIỆM ĐOÀN KẾT

TẢI FILE PDF
——————

Chủ đề: NIỆM ĐOÀN KẾT

6. Nếp sống lục hòa của Tăng đoàn xưa và nay (ĐĐ. Thích Thiện Mãn)
14. Sáu pháp hòa kính – Nếp sống đẹp trong Tăng đoàn (Nguyệt Đông)
20. Ngọn đèn giới luật (SC. Thích Nữ Thường Viên)

 

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI

28. Huấn từ tại hội nghị lần thứ I Gia đình Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (HT. Thích Khế Chơn)

34. Quản trị hành chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong chuyển đổi số  (TT.TS. Thích Minh Nhẫn)

39. Ngôi nhà Tịnh độ (Tỳ kheo Ni Thích Đàm Uyên)

 

PHẬT GIÁO – VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG

46. Phác dựng đôi nét về lịch sử và giá trị của Kiến trúc Phật giáo Việt Nam trong lịch sử (PGS.TS. Tống Trung Tín)

54. Nhìn nhận về Ngũ triền cái trong đời sống Thiền môn (NCS. Trình Thanh Huy)

66. Giấy và mạch sống của văn tự (Nguyễn Đình Triển)

 

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ

74. Ứng dụng tác phẩm Nhập Bồ tát hạnh của ngài Tịch Thiên (Śāntideva) trong một số lĩnh vực (Tịnh Đạo)

82. Bàn về tâm từ trong Kinh tạng Nikaya (SC. Thích Nữ Viên Châu)

90. Hiện tượng luận, Bản thể luận và tính bản thể theo quan điểm của Long Thọ Bồ tát trong Trung Quán Luận (Lạc Nhiên)

 

GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:

Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang
NẾN QUANG MINH
CHÙA BẢO HẢI LINH THÔNG TỰ – CHỐN YÊN BÌNH GIỮ LÒNG HẠ LONG