Bối cảnh ra đời và quá trình phát triển Kinh lá Buông và những bộ sưu tập kinh cổ viết trên lá Buông ở các chùa Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang (Bùi Thị Thúy)

Tóm tắt: Kinh lá Buông là những dòng chữ được khắc họa trên lá cây Buông (người dân tộc gọi là “T’ren-lây”) bằng tiếng Pali hoặc bằng tiếng Khmer cổ xuất hiện cách đây khoảng 500 năm do các nghệ nhân, các nhà sư ở các chùa Khmer ghi chép lại những điều răn dạy, giáo lý nhà Phật, những câu chuyện ngụ ngôn dạy người, truyện tích đức Phật, kinh Nicka, Tam tạng kinh… phục vụ cho việc thuyết pháp; dần về sau, kinh lá Buông được viết bằng chữ Khmer và viết trên giấy để việc truyền kinh văn được thuận lợi hơn.