Kinh lá Buông và nguồn gốc Kinh lá Buông trong đời sống văn hoá tâm linh của người Khmer Nam Bộ (ThS. Phạm Bá Nhiễu)

Tóm tắt: Dân tộc Khmer từng có một nền văn hóa truyền thống khá phong phú và đặc sắc, mang đậm màu sắc tôn giáo của Bàlamôn giáo và Phật giáo, có nguồn gốc đi từ Ấn Độ. Trãi qua quá trình phát triển, sự đan xen và hòa quyện giữa các yếu tố văn hóa đậm màu sắc tôn giáo của Bàlamôn giáo và Phật giáo, đã tạo nên nét đặc trưng riêng cho người Khmer khu vực Tây Nam Bộ. Và một trong những đặc trưng, mà hiện rất hiếm hoi, trong truyền thống văn hóa được tổ tiên người Khmer ở Tây Nam Bộ ghi lại trên một vật liệu, gắn liền với đời sống cư dân miền sông nước và có tuổi thọ rất lâu, đó là lá Buông.