Kinh Phật viết trên lá Buông của người Thái ở Vân Nam (Trung Quốc) (TS. Nguyễn Thanh Phong)

Tóm tắt: Phật giáo Bắc tông truyền đến Trung Quốc vào cuối thời Tây Hán qua con đường Tây Vực, khi kỹ thuật khắc chữ trên thẻ tre đã khá thịnh hành và công nghệ chế tạo giấy bắt đầu manh nha. Thế nên hệ thống kinh điển Phật giáo viết bằng chữ Hán còn lưu lại đến nay chỉ thấy được chép trên thẻ tre hoặc giấy, không có kinh điển Hán tạng viết trên lá buông (lá bối). Ở Trung Quốc hiện nay chỉ duy tộc người Thái sinh sống ở Tây Song Bản Nạp (西 双 版 纳), Đức Hoành (德 宏), Lâm Thương (临 沧), Phổ Nhĩ (普 洱), Tư Mao (思 茅), Bảo Sơn (保 山)… của tỉnh Vân Nam, còn bảo lưu truyền thống khắc in kinh Phật trên lá buông bằng chữ Thái. Truyền thống này bắt nguồn từ sự ảnh hưởng của Phật giáo Nam tông từ phía Nam truyền đến khu vực này qua con đường Thái Lan.