Lược sử hình thành và phát triển Kinh lá Buông, sách lá Buông (lá Bối) (Achar Thạc sĩ Danh Sol, TT. Danh Liêm)

Tóm tắt: Sách Lá Buông (hay còn gọi là Sách Lá Bối tức là Thư tịch thành văn ghi trên lá buông) của người Khmer là kho tàng văn hóa quý giá từ xưa tới nay trong cộng đồng người Khmer nhất là trong hệ thống Phật giáo Nam tông Khmer. Tuy nhiên, thời công nghệ 4.0, khoa học tiến bộ, phát triển mọi lĩnh vực xã hội trong đó có nhiều loại sách báo xuất hiện. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi xin trình bày đôi nét về “quá trình xuất hiện và phát triển của sách lá buông trong cộng đồng người Khmer Nam bộ”.