Truyền thống biên chép Kinh sách trên lá Buông ở Miến Điện (TS. Ngô Hồ Anh Khôi, Hầu Lâm Phùng)

Tóm tắt: Trong suốt nhiều thế kỷ, việc chép kinh và sách lên lá buông đã trở thành một phần không thể thiếu của văn hóa dân tộc Miến Điện, với sự phát triển và bảo tồn liên tục. Không chỉ giữ vững những giá trị tinh thần và văn hóa của dân tộc, truyền thống này còn đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế và xã hội địa phương. Văn học Miến Điện, đặc biệt là dưới dạng kinh sách lá buông, từng đóng vai trò quan trọng trong đời sống và tín ngưỡng Phật giáo của dân tộc Miến Điện. Thực tế, Miến Điện đã thành công trong việc bảo tồn và phát triển truyền thống biên chép kinh sách lá buông, một truyền thống lâu đời của người dân nơi đây. Tuy nhiên, thông tin về truyền thống này lại rất ít ỏi, thậm chí còn sơ sài, kể cả nguồn thông tin bằng tiếng Anh, chưa kể đến tài liệu tiếng Việt. Vì vậy, bài nghiên cứu này muốn đi sâu khám phá và giải thích chi tiết hơn về chất liệu, cấu trúc và phương pháp biên chép kinh sách lá buông ở Miến Điện cũng tất cả các thuật ngữ chuyên môn liên quan đến truyền thống. Ngoài ra, bài nghiên cứu cũng sẽ trình bày chi tiết lịch sử hình thành và phát triển của truyền thống biên chép kinh sách lá buông ở Miến Điện qua từng giai đoạn lịch sử. Những thông tin này sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn về sự đóng góp quan trọng của truyền thống này đối với văn hóa và tôn giáo của dân tộc Miến Điện.