Bối cảnh ra đời và giá trị của Sas-Tra Slâc Rit “Sách lá Buông” (HT.TS Danh Lung)

Tóm tắt: Sas-tra Slâc Rit hay thường gọi là kinh Lá Buông là loại sách cổ, sách quí hiếm người Khmer chế tác nhằm để ghi chép phục vụ mọi sinh hoạt trong đời sống thế tục và tín ngưỡng-tôn giáo. Trải qua nhiều thế kỷ, nhưng sách Lá Buông vẫn còn tồn tại với thời gian và không gian. Đây là loại sách mà người Khmer xem là báu vật là vật linh thiêng được lưu giữ tại các chùa Khmer, các nhà của các vị Achar; sách ghi chép những nội dung có giá trị thiết thực trong đời sống tinh thần cũng như trong giáo dục, cần được nghiên cứu sâu hơn, cần được bảo tồn và phát huy những giá trị vốn có của nó.