Giá trị lịch sử di sản văn hoá Kinh lá Buông (Nguyễn Thị Hiệp)

Tóm tắt: Kinh Lá Buông là một tài liệu văn hóa và tôn giáo rất quý giá của người Khmer ở miền Tây Nam Bộ. Đây được xem là thư tịch cổ chứa nhiều triết lý sống và quý hiếm của phật giáo Nam Tông. Với giá trị lịch sử và văn hóa vô cùng quan trọng, Kinh Lá Buông đã và đang là một trong những di sản văn hoá được tôn vinh và bảo tồn tại Việt Nam. Trong bối cảnh toàn cầu hoá, thế giới đang chứng kiến sự tiến bộ không ngừng của khoa học và công nghệ, di sản văn hoá của một quốc gia đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì và phát triển bản sắc văn hoá của dân tộc. Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer An Giang là một loại tri thức dân gian, ẩn chứa một kho tàng vô giá của tri thức nhân loại đó chính là kinh Phật. Bên cạnh đó, chúng ta có thể nhìn nhận tầm quan trọng của Kinh Lá Buông trong đời sống Phật tử Nam Tông Khmer, các giá trị này cần phải được bảo tồn và phát triển. Tuy nhiên, đối mặt với nhiều thách thức, việc bảo tồn và phát huy giá trị của Kinh Lá Buông càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.