Sastra Slấc Rít (Sách lá Buông – Lá Cọ – Lá Bối) là kho tàng văn hoá Phật giáo cần được bảo quản tốt (HT. Danh Lân, Đại Đức TS. Danh Út)

Tóm tắt: Trong các chùa chiền Phật giáo Nam tông Khmer hầu như chùa nào cũng có sastra slấc rít (sách lá buông) để cho các vị sư sãi và các Phật tử học hành, nghiên cứu, xem đây là tài sản rất quí giá, không có không được đối với ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer vì đây là kho dữ liệu lưu giữ kinh kệ, văn hóa đạo-đời của dân tộc. Giai đoạn thịnh hành nhất của dạng kinh này dường như là từ năm 1960 trở về trước, là thời kỳ đầu có giấy viết nhưng chưa phổ biến như hiện nay, nên việc nghiên cứu, học tập vẫn dựa vào kinh sách sastra có trong chùa. Ở thời kì đầu có sách in nhưng lúc thuyết pháp giảng đạo Phật tử vẫn thích các vị pháp sư đọc sastra hơn là đọc sách in, điều đó cho thấy hình ảnh sastra đã in đậm trong tâm thức của Phật tử Khmer như thế nào. Trong bài viết này trước hết chúng tôi xin làm rõ từ “sách lá buông” xác định chính xác về tên gọi để chúng ta cùng tham khảo.