Kinh lá Buông di sản văn hoá đặc biệt của đồng bào Khmer Nam Bộ (Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước tỉnh Kiên Giang)

Tóm tắt: Kinh lá Buông là bộ thư tịch cổ của đồng bào Khmer, nó gắn kết xuyên suốt giữa yếu tố tâm linh huyền bí cùng các giá trị văn hóa mang tính biệt truyền của bổn tộc. Đây là bộ kinh nằm trong hệ thống giáo lí kinh điển của Phật giáo Nam tông Khmer. Các giá trị văn hóa và văn hóa tâm linh, tập tục của đồng bào Khmer hòa quyện giữa tín ngưỡng văn hóa dân tộc và hệ thống giáo lý tôn giáo sẽ hòa cùng vào yếu tố mang đậm sắc thái riêng và nội dung thuần túy của bộ kinh cổ được xem là báu vật của đồng bào. Đồng thời, ở bài viết này chúng ta cũng có thể thấy rõ được các giá trị quan trọng mang tầm sứ mệnh của người Khmer nói chung và đồng bào Khmer Nam Bộ nói riêng cùng với các giá trị cần phát huy, bảo tồn và phát triển. Qua đó, bài viết đã đưa ra một số giải pháp, kiến nghị để duy trì sự phát triển mang đượm nét thiêng của bộ thư tịch cổ mang dấu ấn của cộng đồng người Khmer Nam Bộ.