Sơ lược về Kinh lá Buông ở một số Quốc gia Nam Á – Đông Nam Á và giá trị văn hoá Kinh lá Buông ở Nam Bộ (ThS. Nguyễn Thanh Hải: Pháp danh Quảng Trí)

Tóm tắt: Viết chử lên lá cọ khô đã được thực hành hàng nghìn năm ở Nam Á và Đông Nam Á (NA-ĐNA) là một trong những hình thức viết cổ xưa nhất. Các bản viết tay bằng lá cọ được thực hiện nhiều ở Thái Lan, Sri Lanka, Myanmar, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia… cho đến khi giấy dần dần thay thế nó, với sự suy giảm hơn nữa sau sự bùng nổ của báo in thế kỷ 19-20. Các bản thảo này được gọi tắt là Kinh lá buông (KLB). KLB bao gồm nhiều chủ đề như y học, chiêm tinh học, luật pháp, âm nhạc và văn học, nhưng cũng là những đối tượng thiêng liêng và sùng kính được sử dụng để ghi chép và truyền lại kinh Phật ở NA-ĐNA.