Giữ gìn văn hoá Kinh lá Buông của người Khmer Nam Bộ (ThS. Vũ Hải Thiên Nga, ThS. Trịnh Huỳnh Chấn)

Tóm tắt: Kinh là buông là nét văn hóa độc đáo của đồng bào người Khmer ở Nam Bộ. Nó là văn bản ghi lại những lời răn của đức Phật, những tri thức khoa học, nghệ thuật, và cả những khía cạnh đời thường của cuộc sống đồng bào người Khmer. Để chế tác ra được một kinh lá buông là cả một quá trình công phu, tỉ mỉ và độc đáo, đầy tính nghệ thuật. Thế nhưng hiện nay kinh lá buông đang đứng trước nguy cơ bị mai một, nên rất cần những biện pháp trong việc giữ gìn và phát huy nét văn hóa độc đáo này.
Bài viết này tập trung phân tích chi tiết những nét độc đáo của kinh lá buông, những giá trị của kinh lá buông và cách gìn giữ chúng.