Nhìn lại giá trị di sản văn hoá Kinh lá Buông trong Phật giáo Nam tông Khmer (Danh Thanh Phường, ĐĐ. Danh Minh)

Tóm tắt: Kinh lá Buông (satra) là một trong những tài liệu quý hiếm, là tài sản vô giá chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, kỹ thuật, mĩ thuật, nghệ thuật. Có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống tâm linh tín ngưỡng của Phật giáo Nam tông Khmer Nam bộ. Mặt khác kinh lá Buông là nơi lưu giữ những giá trị tri thức là loại thư tịch cổ được viết bằng tiếng Khmer cổ hay tiếng Pali trên lá Buông. Tuy nhiên, hiện nay kinh lá Buông tại các tỉnh Nam bộ đang đứng trước nhiều nguy cơ bị thất truyền. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tìm hiểu được nguồn gốc, Kĩ thuật chế tác và đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm bảo tồn giá trị văn hóa về kinh lá Buông tại một số tỉnh Nam bộ. Nói cách khác trong nghiên cứu này chúng tôi có thể nhìn nhận được tầm quan trọng của kinh lá Buông trong đời sống Phật tử Khmer, Mà các giá trị này cần được phát huy bảo tồn và phát triển.