Lan toả giá trị Kinh lá Buông của Phật giáo Nam tông Khmer giữa lòng hiện đại (Lê Văn Hiếu)

Tóm tắt: Kinh Lá Buông là một di sản văn hóa đặc biệt quan trọng của Phật giáo Nam tông nói chung và Phật giáo Nam tông Khmer nói riêng trong dòng chảy Văn hóa Phật giáo Việt Nam. Song, để thực sự được nhiều người biết đến, tim hiểu sâu và cảm thấy hứng thú, quan tâm thì Kinh Lá Buông lại chưa thể có sức lan tỏa mạnh mẽ như vậy. Trước sự phát triển của mạng xã hội và công nghệ 4.0, chúng tôi nhận thấy việc sử dụng mạng xã hội trong việc lan tỏa giá trị Kinh Lá Buông đến gần hơn với những người tín ngưỡng Phật giáo có tính thực thi tương đối cao. Từ đó, nghiên cứu này ra đời hướng đến việc nghiên cứu đề xuất một số giải pháp ứng dụng mạng xã hội trong việc lan tỏa giá trị Kinh Lá Buông giữa lòng hiện đại. Nghiên cứu có 3 phần: Khái lược về vấn đề tiếp cận kinh điển Phật giáo Nam tông Khmer trên Lá Buông hiện nay, Một số giải pháp lan tỏa sức ảnh hưởng của Phật giáo Nam tông Khmer và Kinh Lá Buông qua mạng xã hội hiện đại, Một số nhận định về việc bảo tồn – lan tỏa Kinh Lá Buông giữa nhịp sống hiện đại.