Kinh lá Buông của người Khmer Nam Bộ: Hội tụ trí tuệ và lan toả bản sắc (PGS.TS Nguyễn Đình Lê, ThS. Thiều Quang Thịnh)

Tóm tắt: Kinh lá buông là di sản tư liệu quý giá chứa đựng trong đó những tri thức dân gian, những giá trị văn hoá đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung và đồng bào Khmer ở An Giang nói riêng. Những yếu tố kỹ thuật điêu luyện, nghệ thuật sắc sảo đã hội tụ nên một di sản văn hóa Khmer độc đáo. Kinh lá buông góp phần quan trọng nhằm lưu giữ kiến thức, tri thức, triết lý Phật giáo Nam tông của người Khmer. Giá trị hội tụ của kinh lá buông đã được khẳng định trong suốt dòng chảy lịch sử – văn hóa Nam Bộ.

Vì vậy, việc bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa kinh lá buông là việc làm hết sức cần thiết. Hiện nay, chính quyền địa phương cùng đồng bào Khmer đang có những giải pháp thiết thực để đưa di sản văn hóa kinh lá buông đến gần hơn với cộng đồng, trong đó có thế hệ trẻ, với mong muốn lan tỏa hơn nữa bản sắc văn hóa đa tộc người ở Nam Bộ.