Nhận diện giá trị Kinh lá Buông của người Khmer ở An Giang và một số giải pháp bảo tồn (Th.S Nguyễn Hữu Phúc)

Tóm tắt: Trong hệ thống kinh điển của Phật giáo Nam Tông, Kinh Lá Buông (Satra) thuộc loại quý, hiếm và có nguồn gốc từ Ấn Độ. Kinh Lá Buông tuy là một bản thảo viết trên lá nhưng ghi lại mọi khía cạnh về đời sống xã hội, văn hóa và tôn giáo của dân tộc Khmer. Hiện nay, An Giang là một trong những nơi còn lưu giữ số lượng Kinh Lá Buông của người Khmer nhiều nhất. Với việc sử dụng phương pháp nghiên cứu lịch sử, phương pháp logic, kết hợp với phương pháp khảo sát, phân tích, so sánh,… bài viết đi sâu phân tích những giá trị của Kinh Lá Buông của người Khmer ở An Giang. Từ đó, bài viết phân tích những nguyên nhân khiến Kinh Lá Buông có nguy cơ thất truyền và đưa ra một số giải pháp bảo tồn loại kinh lá này.