Bảo tồn và phát huy giá trị Kinh lá Buông của người Khmer tỉnh An Giang (TS. Nguyễn Thị Ly, ThS. Nguyễn Văn Tuấn)

Tóm tắt: Kinh lá Buông nằm trong hệ thống kinh lá phổ biến của Phật giáo Nam Tông vùng Đông Nam Á và Nam Á, được lưu truyền chủ yếu từ Ấn Độ sang Campuchia sau đó vào Việt Nam thông qua quá trình di cư, sinh sống của cộng đồng Khmer và Phật tử Nam Tông Khmer. Kinh lá Buông tại An Giang chủ yếu được phân bố tại 29 chùa Khmer, đạo Tứ ân hiếu nghĩa ở huyện Tri Tôn, Tịnh Biên. Kinh lá Buông được bảo quản tự nhiên theo nhiều cách khác nhau và đang đứng trước nguy cơ bị “thất truyền”, hư hỏng. Bảo tồn và phát huy giá trị của nguồn sử liệu quý hiếm này đang là một nhiệm vụ cần được quan tâm và thực hiện quyết liệt tại An Giang.