Một vài kiến nghị trong công tác bảo tồn Kinh lá Buông hiện nay (TT. Tăng Sa Vong)

Tóm tắt: Kinh lá buông được xem là thư tịch cổ chứa đựng nội dung trí thức, kiến thức và đặc biệt là chứa đựng hầu như toàn bộ nội dung các thánh điển của Phật giáo. Kinh lá buông có vai trò đặc biệt với văn hóa tâm linh của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, tuy nhiên do phát triển của khoa học, các tài liệu được xuất bản trên các vật liệu tiên tiến hơn dần thay thế cho Kinh lá buông. Kinh lá buông đã được gìn giữ tại các ngôi tự viện của Phật giáo Nam tông Khmer, và dần bị lãng quên. Tuy có sự gìn giữ nhưng với phương pháp truyền thống, các tài liệu này bị hỏng do thời gian, thời tiết và côn trùng. Trước tình trạng thực tế chung, chúng tôi trình bày một vài kiến nghị nhằm mục đích bảo tồn di sản văn hóa độc đáo của dân tộc Khmer tại Nam Bộ nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng.