Bảo tồn, phát huy Kinh lá Buông là một công việc cấp thiết hiện nay (TS. Hồ Văn Tường)

Tóm tắt: Kinh lá buông là loại kinh viết trên lá buông, được người Khmer Nam Bộ lưu giữ trong các ngôi chùa Khmer ở miền Nam Việt Nam. Tình hình hiện nay, cây lá buông trở nên khó tìm, loại chữ viết trên lá buông ít người biết, người rành kỹ thuật chế biến lá buông để viết và thông thạo kỹ thuật viết chữ lên lá buông cũng không còn nhiều. Trong khi đó, kinh lá buông chính là kho tàng tri thức dân gian của người Khmer Nam Bộ chưa khai thác đến nơi đến chốn. Do đó, công việc tìm ra các giải pháp công nghệ hiện đại để lưu giữ lâu dài cũng như quảng bá sâu rộng giá trị của kinh lá buông là việc làm cấp bách hiện nay. Song song đó là lập hồ sơ khoa học về kinh lá buông để Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, tạo sức hút khách du lịch đến với chùa Khmer nhiều hơn, góp phần cho công việc bảo tồn kinh lá buông tốt hơn.