Mục lục Tạp chí VHPG số 409 Chủ đề: MỪNG PHẬT ĐẢN SANH

TẢI FILE PDF

Chủ đề: MỪNG PHẬT ĐẢN SANH

 

6. THÔNG ĐIỆP ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2567 CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ GHPGVN (TLHT. Thích Trí Quảng) 
8. DIỄN VĂN PHẬT ĐẢN PL.2567 – DL.2023 CỦA HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HĐTS GHPGVN (HT.TS. Thích Thiện Nhơn)
10. Ý nghĩa Phật Đản – PL.2567 – DL.2023: Đức Thế Tôn-Bậc Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi (HT. Thích Bảo Nghiêm)
16. Giá trị tối thượng của sự kiện Đức Phật đản sinh (TT.TS. Thích Phước Đạt)
22. Sự ra đời của Đức Phật qua một số bản Kinh Nikāya (Tịnh Đạo)
28. Phật Đản sinh qua cái nhìn của Thiền tông (Minh Trang)
34. Thơ ca Vũ Hoàng Chương về Bồ tát Thích Quảng Đức (Võ Quốc Việt)

 

PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI

42. Bối cảnh ra đời và giá trị của Sas-Tra Slâc Rit – “Sách Lá Buông” (HT.TS. Danh Lung)

50. Chuyển đổi số trong giáo dục Phật giáo đương đại (TT.TS. Thích Minh Nhẫn)

 

 

PHẬT GIÁO – VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG

58. Phật giáo và văn hóa du lịch tâm linh tại tỉnh Khánh Hòa (ĐĐ. Thích Nguyên Thế)

64. Nhắc nhở lòng (SC. Thích Nữ Diệu Hoa)

68. Tín đồ Phật tử tham gia bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh-sạch-đẹp (TT. Thích Hạnh Chơn)

 

 

PHẬT GIÁO – KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ

72. Sự liên hệ giữa nhận thức và đạo đức trong con người ngũ uẩn (Tỳ kheo Thích Đức Kiên)

82. Nghệ thuật phủ định trong Kinh Kim Cang (SC. Thích Nữ Liên Thuận) 

88. Quan niệm sống đạo đức của Tổ sư trong thời kỳ hội nhập và phát triển (Đinh Thị Hồng)

 

GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CÁC TỰ VIỆN:

Chùa Thanh Lương, tỉnh Kiên Giang
NẾN QUANG MINH
CHÙA BẢO HẢI LINH THÔNG TỰ – CHỐN YÊN BÌNH GIỮ LÒNG HẠ LONG