Nhớ ơn Phật tổ (Bình An)

Bình An

 

 

Sinh ra ở chốn cung hoàng

Không mê danh lợi, không màng gấm hoa

Thương phận người cõi ta bà

Chìm trong tham ái sa đà lối mê

Sinh già bệnh tử não nề

Luân hồi bể khổ  nẻo về vô minh…

Nhọc lòng mong cứu chúng sinh

Người rời cung điện lợi tình nhẹ buông.

Chân trần áo vải phong sương

Cội bồ đề tọa ánh dương nhiệm màu

Bỏ sân si bớt khổ đau

Gieo tình thương để cùng trao an hòa.

Từ bi từ độ nở hoa

Nhân gian theo bước Thích Ca sửa mình

Nhiệm màu Bát Nhã Tâm Kinh

Đời an có Phật bên mình sáng soi.

Ngày Phật Đản đóa sen tươi

Dâng lên Phật Tổ ơn Người mãi ghi.