Nguyệt sen (Kim Loan)

Kim Loan

 

 

Đêm xưa trăng sáng bên rừng 

Hoa sen bừng nở dưới từng bước chân

Trời trong hương ngọc ưu đàm 

Từ bi Đức Phật hồng trần đản sinh 

Thế gian trong cõi vô minh 

Trầm luân theo những lụy sinh ta bà 

Mê lầm biển khổ bao la

Một hôm bờ giác nở hoa nhiệm màu

Hôm sa-la nở ngọt ngào 

Nguyệt sen cùng tỏa ánh hào quang thơm 

Từ bi chiếu rọi tâm hồn 

Hương đời hương đạo trường tồn vô biên.

Đêm nay từng bước an nhiên 

Con đưa tay hứng trăng thiền vô ưu 

Hoa thơm ngan ngát cõi tu

Nguyệt sen soi bóng Đức Như Lai hiền.