Đạo Phật (Lê Minh Hải)

Lê Minh Hải
————–

Đạo Phật hương sen thơm ngát

Để người thoát khỏi vườn mê

Chẳng còn tham lam, ganh ghét

Thiện tâm rộng lối ta về

Đạo Phật dịu hiền như gió

Mát lành xoa dịu nhân tâm

Để người không làm điều ác

Tình yêu nhân loại bật mầm

Đạo Phật như là dòng nước

Rửa trôi lầm lạc kiếp người

Chỉ còn bao dung ở lại

Như một ngọn đuốc sáng soi

Đạo Phật như là bóng mát

Cho lòng người thấy an yên

Chẳng còn khổ đau phiền muộn

Hồn trong veo hướng cửa thiền.