Lắng tâm cửa thiền (Trần Văn Thái)

Trần Văn Thái
——————

 

Lắng tâm thỉnh tiếng chuông chiều

Cửa thiền kính Phật mọi điều bình an

Khói trầm hương tỏa nhân gian

Đài sen hướng thiện chùa làng vùng sâu

Lễ chùa tâm nguyện tròn câu

Bồ đề khai sáng dài lâu ý lành 

Răn mình sống thiện lòng thành

Hai bờ mê ngộ tử sanh vô thường

Viếng chùa quét lá còn vương

Vọng tâm tiếng chuỗi khiêm nhường trôi qua

Nhân từ hỷ xả dung hòa

Bóng chiều tỉnh thức hương hoa lễ chùa

Ngoài tai danh lợi hơn thua

Trầm luân bể khổ trò đùa thế gian

Hồng trần tỏa ánh hào quang

Nguyện làm hạt bụi nhẹ nhàng tâm an

Soi mình nhẹ gót thời gian

Vườn tâm thanh lọc an nhàn trao nhau

Nghiệp đời chưa biết ngày sau

Người gieo nhân quả khổ đau thiện lành.